NTP-OKA-XVI.-018. Tehetség és értelmi sérültség - Te is lehetsz gyöngyszem

A JNSZM Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyerekotthon a JNSZM Pedagógiai Intézet Tehetségpontjával, 2010 decemberében pályázatot nyújtott be az Oktatásért Közalapítványhoz, mely projekt a fogyatékos gyermekek tehetséggondozását támogatta. A pályázat feltétele az volt, hogy együttműködés jöjjön létre egy Tehetségpont és egy fogyatékos gyermekeket nevelő intézmény között. 

Örömmel értesültünk tavasszal a jó hírről, hogy 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk projektötletünk megvalósítására.

Talán furcsának tűnhet a kedves olvasónak a tény, hogy fogyatékos gyermekek is lehetnek tehetségesek? A válaszunk, igen! Bebizonyította ezt az állítást az a tehetségazonosító és -gondozó munka, amit kollégáim végeztek a pályázat keretében.

A tehetséggel foglalkozó szakemberek a tehetséget sokáig olyan tulajdonságnak tekintették, amely tesztekkel mérhető és a szintje kalibrálható. A mai napig a számszerű eredményt adó vizsgáló eljárások, és közülük is az IQ-tesztek a leggyakrabban használt mérési módszerek a tehetség azonosításában. Jóllehet mind többen hangsúlyozzák, hogy az alkotó gondolkodás nem mérhető számszerűen. A tehetség minőségileg más, mint a magas intelligencia vagy bármely képesség. 

Meggyőződésünk volt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulóink is lehetnek tehetségesek, hisz nekik is van olyan képességük, mely kiemelkedő, csak meg kell találni a hozzájuk vezető utat. Az értelmi sérült tehetségekre egyedi a látásmódjuk, a szimbólumok aprólékos, részletes, sajátos alkalmazása és különleges kontexusba helyezése jellemző. A lényeg, hogy ne a fogyatékosságra kerüljön a hangsúly, hanem a tanulók pozitív, tovább fejleszthető képességeire.

A projektünk célja a tehetség megtalálása és fejlesztése volt. Ez az azonosító pedagógiai munka nem a teljesítményre figyel, hanem a feltételezett képességekre és magára a sajátosan más személyiségre. A tehetség az a csillogó gyöngyszem, ami a fogyatékos gyermekekben is ott rejtőzködik. A tehetség átüt az értelmen, a tehetséghez szükséges érzelmi intelligencia az értelmi fogyatékos embernek is a sajátja.

A tehetséggondozó munka a tehetségazonosítással kezdődött, amit a Pedagógiai Intézet, - akkreditált Tehetségpont - pszichológus szakembere, Nánásiné dr Horváth Edit végzett. A tehetségazonosítás 12 tanulót érintett - 3 fő tanulásban akadályozott és 9 fő értelmileg akadályozott diák vett részt a felmérésekben, nevelői ajánlás alapján. A pszichológus kolléga 6 fő tanulót talált valamilyen területen tehetségígéretnek.

Ezután következett a pedagóguskollégák felkészítése a tehetséggondozó munkára. A pszichológus szakember elméleti ismeretekkel - alapfogalmak, tehetségidentifikációs koncepciók és módszerek és gyakorlati tanácsokkal - tesztek (kérdőívek) alkalmazási lehetőségeinek és értékelési kritériumainak bemutatása - látta el a tehetséggondozás iránt érdeklődő kollégákat.

A következő lépés a tehetséggondozó munka volt, melyet Kovács Istvánné, Ráczné Ari Erika és Szász Veronika kolléganők végeztek. A tehetséggondozó műhelyben apró lépésekkel, de konkrét célok kitűzésével, feladatok megjelölésével, sokoldalú fejlesztőeszközök biztosításával kezdődött meg a tehetséggondozás. A programtervet modulok, kis projektek köré csoportosítottuk, amit a zene, a kreatív kézműves technikák, dráma és szituációs játékok együttes alkalmazásával valósítottuk meg.

A tehetséggondozó foglalkozásokon a tanulók nagyon jól érezték magukat. A projekt zárásaként a foglalkozásokon készült alkotásokból kiállítást rendeztünk, ahol mindenki meggyőződhetett arról, a sérült gyermek is lehet tehetséges.

Az SNI gyermekek tehetséggondozása pedagógiai programunk részévé vált, az elkezdett munkát a továbbiakban is folytatjuk.

Tatár Jánosné, projektkoordinátor