Beíratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8:00-19:00 óra között

Tanköteles gyermekét (2011. augusztus 31-ig születettek) a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, születési anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát,

 érvényes szakértői véleményt, valamint a szülői felügyeleti jog/gyermekvédelmi gyámság gyakorlásáról szóló okiratot kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA:

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

 

Felvételi körzete:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye közigazgatási területe