Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkaközösségének működése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet szerint, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok.

A Kádas György EGYMI 2017. október 18-án alapította meg az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkaközösségét, a Karcagi Tankerületi Központ támogatásával.

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkaközösségének vezetője Pirók Marianna a Kádas György EGYMI gyógypedagógusa lett. A munkaközösség elkészítette a működésük protokollját, és az éves munkatervét, amelyben a rendszeres munkaközösségi megbeszélések és az egységesen használt dokumentumok is helyet kaptak.

2018. február 21-én a második munkaközösségi megbeszélésre került sor, mely kihelyezett helyszínen, Törökszentmiklóson, a Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában történt. Ezúton is köszönjük a helyszín biztosítását Szécsi Pál intézményvezető úrnak.

A szakmai értekezleten Tatár Jánosné a Kádas György EGYMI  intézményvezetője szeretettel és tisztelettel üdvözölt minden kedves kollégát.

Köszöntőjét rövid intézménybemutatással folytatta, melyben hangsúlyozta az utazó gyógypedagógusi hálózat fontosságát, illetve a munkaközösség szükségességét, amelyet azért hoztak létre azért, hogy az egységes szakmai eljárás érdekében, legyen egy olyan fórum, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok. Fontosnak tartotta, hogy az együttnevelést segítő pedagógusok és utazó gyógypedagógusok tudják megbeszélni a munkaközösség tagjaival szakmai dilemmájukat, s tudják megosztani egymással jó gyakorlataikat. Szakmai szempontból lényegesnek tartotta azt, hogy a munkaközösségben lehetőség nyíljon arra, hogy a felhalmozott tapasztalattal rendelkező gyógypedagógusok tudjanak szakmai tanácsokat nyújtani, javaslatokat adni a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének hatékony megvalósulása érdekében.

Pirók Marianna munkaközösség-vezető ismertette az utazó gyógypedagógusi hálózat féléves munkáját, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkatervét, a megvalósult feladatokat.

Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges nyomtatványok rendelése az adott intézmény feladata.

Hangsúlyozta, hogy fontos az intézményvezető, illetve a szülők tájékoztatása a tanulók ellátásáról, ehhez mintanyomtatványokat javasolt. Az egyéni bemeneti méréshez, az egyéni fejlesztési tervek készítéséhez szintén javaslatot tett, ezzel kapcsolatosan véleményt várt a megjelentektől. Hangsúlyozta a szakmai rendezvényeken való részvétel fontosságát, szeretettel hívta a jelenlévőket a Kádas EGYMI nyílt tanítási hetére (2018. április 23-27.). Javasolta, hogy a 2018. május 17-én a Karcagon rendezett szakmai napon minél több gyógypedagógus kolléga vegyen részt. Beszámolóját az előttünk álló, tanév végi feladatok ismertetésével zárta. Ezt követően javaslatokat, hozzászólásokat hallgatott meg.

Tatár Jánosné emlékeztette a jelenlévőket a 2018. március 10-én rendezett Regionális „Ki mit tud?” Versenyre is, ahová várják azokat a tehetséges sajátos nevelési igényű tanulókat is, akik integrált keretek között nevelkednek. A versenyfelhívást és a nevezési lapokat kiküldte a szervező intézmény.

Szabó János utazó gyógypedagógus ismertette a jelenlévőkkel a Hétszínvirág projektet, melynek kidolgozói között volt. Bemeneti méréshez, egyéni fejlesztési terv készítéséhez mutatott mintát, javaslatot, melyet a jelenlévő kollégák érdeklődéssel fogadtak.

Úgy érezzük hatékony szakmai beszélgetésnek lehettek részesei a munkaközösség tagjai. Arról is megbizonyosodhattunk, hogy az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkaközösségének munkájára nagy szükség van.

Várunk minden kedves tagunkat a következő, 2018. márciusi 21-i munkaközösségi ülésünkön, Tiszafüreden!

A rendezvényen készült fotókat az alábbi >>linken<< tekinthetik meg.