Tájékoztatás középiskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!
Kedves nyolcadik osztályt végzett tanulók!

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a középiskolai beiratkozásra 2022. június 22-23-24-én van lehetőség 8 órától 15 óráig az első emeleti intézményvezető-helyettesi irodában.

Az ügyintézéshez hozzák magukkal a tanuló nyolcadik osztályos bizonyítványát, érvényes szakértői véleményét, személyigazolványát, lakcímkártyáját. Új tanulók esetén kérjük a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját, fontosabb orvosi vizsgálatok zárójelentését, ha van a gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről kiállított határozatot.

Szeretettel várjuk Önöket a fent megadott időpontokban!

Tatár Jánosné
intézményvezető