TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0291 tájékoztató

Új Széchenyi TervA project az Európai Únió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Projekt neve: „Tanulj, hogy taníthass az inkluzív oktatásért”

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
E-mail: kadas-altiskola@index.hu
Honlap: http://kadaskisuj.hu
Telefon: +36 59 520 614

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134, Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel: +36 1 298 0500
Honlap: http://www.esza.hu

Támogatási összeg: 12.000.000,- Ft

Hivatkozások:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrások Programok Irányító Hatósága

ESZ Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Projekt leírása:

A pályázat a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos képzések által célul tűzte ki a szakmai kompetenciák, szolgáltatások bővítését az inkluzív nevelés megvalósításához. Szinergiát állít a nyertes TÁMOP 3.1.5. EGYMI pályázattal, mely az integrációt szolgálja.

A projekt 3 fő pedagógus továbbképzését támogatja, két fő gyógypedagógusét és egy fő szakoktatóét.

A pályázó gyógypedagógusok az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar szakirányú továbbképzéseire nyújtották be jelentkezésüket. Egy fő az Autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakirányra, a másik fő Gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns szakirányra jelentkezett. A szakoktató kolléga pedig Agrár-mérnök tanár mesterképzésre nyújtotta be jelentkezését, a gödöllői Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karára.

2010 júliusában az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola levélben tájékoztatta az egyik kollégát, hogy a jelentkezők kevés száma miatt nem indítja a Gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns szakirányú képzését, ugyanakkor lehetőséget kínált más tanulmányok folytatására.

A pályázó pedagógus a felsőoktatási intézmény ajánlatai közül a Gyógypedagógiai szakértő szakvizsgát választotta. Ez a képzés eltér a pályázat által támogatottaktól, az oktatási és képzési díj költségeiben, a tervezett konzultációs idők alkalmaiban, a vizsgák számában, ezzel együtt az utazási költségekben, ezért változásjelentést nyújtottunk be az OKMT-hez.

A tanulmányokat folytató pedagógusokkal, miután igazolták a sikeres felvétel tényét, tanulmányi szerződést kötöttünk. A szerződésben foglaltak alapján a munkáltató a képzés teljes ideje alatt biztosítja az 50 %-os munkaidő kedvezményt és a képzéssel járó költségeket. Kötelezi a továbbtanuló pedagógust a hallgatói jogviszony, konzultáción, vizsgán való megjelenés igazolására.

A pályázatban vállaltak alapján a sikeres tanulmányok folytatásához a laptopok beszerzése és átadása 2010. november 10.-én megtörtént.

A továbbtanuló pedagógusok a képzéseket várhatóan 2012 júniusában fejezik be, mely után záró tanulmányokat készítenek.

a laptopok átadásaÚj Magyarország fejlesztési terv

Boldog pedagógusoka laptopok átadása

A pályázatban részt vevő pedagógusok lezárták a II. félévetA pályázatban részt vevő pedagógusok lezárták a II. félévet

A pályázatban részt vevő pedagógusok 2012. július 2-val sikeresen lezárták a II. félévet. Tanulmányaik során szerzett tapasztalataikról, az oktatás folyamatában történő hasznosításról a következőképpen nyilatkoztak:

Kis Ernő

A Gödöllői Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar agrármérnök- tanár szakán tanulok. Tanulmányaim során a már meglévő szakmai / mezőgazdasági/ tudásomat felelevenítettem, megismertem a legújabb kutatási eredményeket és termesztési technológiákat. Ezeket az ismereteket jól tudom hasznosítani a szakmai gyakorlati és elméleti képzés során a szakiskolában. Pedagógiai ismereteim bővültek, elsősorban a megismert probléma megoldási lehetőségeket tudom alkalmazni a gyakorlatban. A tanév során bővültek jogi ismereteim, ami elsősorban a központi programokban történő eligazodáshoz nyújt segítséget. Az andragógiai ismeretek egy távlati intézményi cél, a felnőttképzés megszervezését támogathatja.

Balláné Tóth Éva

A TÁMOP 3.1.5. pályázat jóvoltából 2010. szeptemberétől a budapesti Autizmus Alapítvány által szervezett képzésen vehetek részt, melynek időtartama 3 félév. A képzés gyógypedagógusok számára ad „Autizmus spektrum zavarok pedagógiája”szakirányú végzettséget igazoló oklevelet. 8 éve foglalkozom értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekekkel is. Kezdettől motivált az a vágy, hogy hozzáértéssel tudjam segíteni fejlesztésüket, nevelésüket, valamint az a sokszínűség, különleges világ, ami az autizmussal élő embereknél jelen van. A fent említett képzés - bár még nem zárult le teljesen - már eddig is sokat segített abban, hogy tudásomat fejlesszem. Napi munkám során az eddigi gyakorlati tapasztalataim kiegészültek az elméleti tudással és más szemlélettel terveztem, végeztem az autizmussal élő tanulók fejlesztését. A képzés gyakorlati részében szerzett ismereteket felhasználtam mind csoportban folyó, mind egyéni fejlesztés során. Intézményi kereten belül, belső képzés során kollégáimnak adhattam tájékoztatást az autizmussal élő gyermekek korai fejlesztéséről, annak gyakorlati megvalósulásáról. Mégis, a leglényegesebb eredménye ennek a képzésnek, hogy  - kettő, intézményen belül dolgozó,speciális képzésben részt vett  szakember által lehetővé vált autizmus specifikus,általános iskolai csoport és autizmussal élő,óvodás gyermekek nevelését is ellátó csoport indítása a 2011/2012.tanévtől.

Szekeres József

A beszámolóm elején szeretném megköszönni a pályázatot kiírók és megírók közreműködését! Szeretném megköszönni a megnyert pályázatban való szereplésem lehetőségét azoknak a kollégáknak, akik megszavazták azt! A gyógypedagógiai szakvizsgát adó képzés 1 évfolyamát sikeresen elvégeztem. A képzésről általában jó véleménnyel vagyok. A tantárgyat tanító tanárok munkáját általában jónak minősítettem. Az első évben olyan ismereteket szereztem, amivel általában a közoktatás, azon belül a gyógypedagógia helyzetére vonatkozólag kaptam hasznos, viszonylag korszerű, a gyakorlatban is hasznos ismereteket. Továbbá olyan - a mindennapokban, ma már elengedhetetlen - ismereteket is megismertem, ami intézményünk mindennapi életében fontos szerepet játszik. - Itt elsősorban a minőségbiztosításra, valamint a közigazgatási ismeretekre gondolok. A pályázatom feltétel rendszere általában jól működött egész tanévben. Pénz ellátmányomat, tanulmányaimat segítő időbeli kedvezményemet megkaptam, illetve azokat a juttatásokat amelyekben a pályázat legelején megállapodtunk. Ezeket az ismereteket reményeim tudom majd hasznosítani a későbbi iskolai pályafutásomban is! A következő tanévben az alap szak mellé - szakértő, gyakorlatvezető -, felnőtt rehabilitációt is választottam, ami olyan lehetőség, mely jól illeszkedhet az iskolánk távlatait illetően.

A gyógypedagógiai szakvizsga végzősei

Tájékoztatás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon "Tanulj, hogy, taníthass, az inkluzív oktatásért" című TÁMOP 3.1.5. – 09/A-2-2010-0291 jelzésű pályázati program megvalósulásáról, eddigi eredményeiről

A 2009. október 05-én meghirdetett Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című TÁMOP-3.1.5.-09/A-2 kódszámú pályázat kiírására az intézményünk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon „Tanulj, hogy, taníthass, az inkluzív oktatásért” című beadott pályázatát a közreműködő szervezet alkalmasnak minősítette. A támogató döntést 2010. június 23-án írta alá az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatása (OKMT). Így intézményünk 12 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyert 3 fő pedagógusának a pályázatban megjelölt képzések megszervezésére. A projekt időtartama: 2010. 08.01-től 2012. 08. 01-ig tart. A pályázat fenntarthatóságát 2015. 08. 01-ig intézményünk biztosítja. A pályázat keretében olyan pedagógusok oklevéllel záruló képzése támogatható a felsőoktatás rendszerében, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg, és pedagógus munkakörben állnak intézményünk alkalmazásában. A pályázatban résztvevő pedagógusok:

 • Balláné Tóth Éva gyógypedagógus: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Autizmus spektrumzavarok pedagógiája
 • Szekeres József gyógypedagógus: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógus szakvizsga
 • Kis Ernő szakoktató: Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar agrár-mérnök tanár szak

A támogatott pedagógusok számára munkaidő kedvezményt, a képzések költségeinek teljes körű megtérítését, ingyenes tankönyveket, és a szakirodalom beszerzését, valamint laptop-ot biztosít a projekt. Megszerzett ismereteik segíthetik intézményünket abban, hogy erősítsük eddigi folyamataikat, versenyképességünket eredményesebbé tegyük, partnerkapcsolatainkat professzionális módon szervezzük. A képzések az osztálytermi gyakorlaton túl, olyan szakmai területekre készítik fel a pedagógusokat, amelyek a Pedagógiai Programunk hatékony, minőségi megvalósulását garantálják. A projekt nyilvánosságának biztosítása:

 • Hirdetőtáblákat helyeztünk el az iskola bejáratánál
 • Tájékoztatót tartottunk a pedagógusok részére
 • Rendszeresen tájékoztatjuk a tantestületet a projekt helyzetéről
 • A helyi sajtón (Kisújszállás – Karcag) keresztül tájékoztatjuk a város lakosságát a projekt állapotáról
 • Intézményi honlapon rendszeres tájékoztatást adunk az intézményünk iránt érdeklődőknek
 • A digitális médiában fotósorozatot jelentetünk meg

Új Magyarország fejlesztési tervTanfolyami előadás

Tanfolyami előadás - hallgatókTanfolyami előadás - hallgatókTanfolyami előadás - irodai munka

Tanfolyami előadás - hozzászólóTanfolyami előadás - hallgatók