Középiskolai beiratkozás

A középfokú intézménybe a 2023/2024. tanévre történő beiratkozás időpontja: 2023. június 21-23. (szerda-péntek)
A szülőknek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelenni a középfokú intézményben. A gyermek személyi igazolványát, az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványát, valamint a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát a beiratkozáskor be kell mutatni.