KÖSZÖNTŐ

A gyerekek zsiráfokat etetnek az állatkertben

Mottó: „Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.”

(Thomas Gordon)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium valamennyi diákja, pedagógusa és alkalmazottja nevében!

Intézményünk különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását látja el, befogadó, harmonikus légkörben.

Nagy múltú, közel 90 éves intézményünk típusa egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény, tanulóink különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autizmussal élő és súlyosan halmozottan sérült gyermekek.

Kisújszálláson -a székhelyintézményben-, tanulásban, értelmileg akadályozott, autizmussal élő, súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai, fejlesztő iskolai és készségfejlesztő iskolai nevelése- oktatása folyik. Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat keretében a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítjük.

A karcagi tagintézményben tanulásban akadályozott tanulók, fiatalok, alap- és középfokú nevelése-oktatása történik.

A karcagi telephelyen lévő fejlesztő iskolában súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása folyik.

Mindezt folyamatosan megújuló, változásokra nyitott, befogadó környezetben, kollégiumi háttér biztosításával, és fenntartónk, a Karcagi Tankerületi Központ fejlesztő, partneri támogatásával tesszük.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanánk össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.”

A mi nevelési alapelvünk az, hogy az egyéni különbségek figyelembevételével, a tanulók pozitív tulajdonságaira, készségeire építünk, a fejleszthető képességeiket pedig megerősítjük, s így minden gyermekben felfedezhetjük azt, amiben ő jó, és különleges.

Honlapunkkal tájékoztatást kívánunk nyújtani az intézményünkben folyó sokszínű nevelő-oktató munkáról. Kellemes időtöltést kívánok!

                                                                                                                  Tatár Jánosné
intézményvezető


 


IV. Más-Nap

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 2018. májua 18-án a Vigadóban megrendezésre kerülő IV. Más-Nap rendezvényünkre!

 

 


Hirdetmény a 2018/2019. tanévre történő óvodai beiratkozás rendjéről

A 2018/2019. tanévre az óvodai csoportokba történő beiratkozás időpontja:

 2018. április 26-án (csütörtökön) 8 órától 17 óráig, 

 2018. április 27-én (pénteken) 8 órától 14 óráig. 

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz minden szülő hozza magával:

·        a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

·        a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

·        a szakértői bizottság intézménykijelölő határozatát

·        a legutolsó szakértői véleményét


Szeretettel
várjuk a beiratkozó óvodás gyermekeket, s a kedves szülőket!
 

Tatár Jánosné
intézményvezető

 


Dimenziók konferencia 2018

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete szakmai konferenciát szervezett 2018. március 26-án. Az országos rendezvénynek a Budapesti Mozgásjavító Általános Iskola adott otthont.

Az Egységes Gyógypedagógiai Intézmények Országos Egyesületének fontos küldetése, hogy EGYMI-k szakmai munkáját összefogja, szervezett keretek között képviselje, erősítse értékteremtő munkájukat, pozitív gondolkodásukat. Az egyesület feladata az is, hogy támogassa az intézményi jó gyakorlatok továbbadását az együttnevelés és esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

Az EGYMI Országos Egyesület információs, egyeztető kapcsolatok kialakítására is törekszik mindazon állami, szakmai, társadalmi, önkormányzati szervekkel, melyek tevékenysége hatással van a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére-oktatására, inkluziójára.

A március 26-i konferencia egy korábbi hagyomány folytatása, melynek címe: „Dimenziók 2018. Gyógypedagógiai szerepvállalás, partneri együttműködés”.

Neves előadók és a gyakorlati munkát, jó gyakorlatot bemutató intézményvezetők tették emlékezetessé ezt a napot.


A rendezvényről készült képek megtekinthetők a >>Galériában<<.

 


Regionális „Ki mit tud?”

Március 10-én ötödik alkalommal rendezte meg intézményünk, amely Bázisintézményként is működik, az Észak-alföldi Régióban a sajátos nevelési igényű tanulók számára a „Ki mit tud?” Versenyt.

A rendezvény a Karcagi Tankerületi Központ, a kiskőrösi „Játékkal a tudásért” Alapítvány, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete támogatásával, valamint a Kádas György EGYMI lelkes előkészítő munkája jóvoltából jöhetett létre.

A rendezvény fő védnöke: Kecze István Kisújszállás Város Polgármestere és Sági István a Karcagi Tankerületi Központ Igazgatója volt.

E jeles eseményre 157 versenyző érkezett együttnevelő általános iskolákból és olyan intézményekből ahol csak sajátos nevelés igényű gyermekek tanulnak.

A rendezvény Dr. Szél András Kisújszállás Város Aljegyzője és Sági István Tankerületi Igazgató Úr köszöntője, majd Tatár Jánosné Intézményvezető megnyitója után vette kezdetét.

A megmérettetésre érkezők feladata az volt, hogy verssel, mesével, énekkel, zenével, tánccal, színpadi játékkal, és esztétikus képzőművészeti alkotásokkal kápráztassák el a zsűrit és a közönséget.

A verseny célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a különböző fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok számára tehetségük megmutatására.

A tehetség egy olyan érték és erőforrás, amely nem hasznosul önmagától. Meg kell teremteni a támogató környezetet, ahol elfogadják, és nem kritizálják a gyermekeket. Nagyon fontos, hogy minden tanulónál találjuk meg azt az utat, amely képességei fejlődése szempontjából a legmegfelelőbb, leghatékonyabb. Ha a pozitív tulajdonságokra, képességekre építünk, a fejleszthető képességeket pedig megerősítjük, hamarosan minden gyermekben felfedezhetjük azt, amiben ő jó és különleges.

Március 10-én, Kisújszálláson a Vigadó és Kulturális Központban, olyan produkcióknak lehettünk részesei, amely által meggyőződhettünk arról, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók, fiatalok is lehetnek tehetségesek, képesek kiemelkedő teljesítményre, színvonalas produkciók létrehozására.

A legjobban teljesítő tanulók továbbjutottak az országos versenyre, amely március 27-én Kiskőrösön kerül megrendezésre.

Nagyon örülök, hogy évről- évre otthont adhatunk e színvonalas rendezvénynek!

Köszönjük a Vigadó és Kulturális Központ igazgatójának, munkatársainak, hogy biztosítja a gyönyörű helyszínt e jeles esemény megvalósítására.


Kisújszállás, 2018. március 12.

Tatár Jánosné
intézményvezető

A rendezvényről készült képek megtekinthetők a Galériában >>itt<<.

 


A 2018/2019-es tanévre intézményünk 9. évfolyamára jelentkezett tanulók listája

A személyiségi jogok védelme érdekében csak a tanulók oktatási azonosítóját közöljük.

Tagintézmény – Karcag:

 
 
  •  72347320265
  •  72363940241
  •  72354657744
  •  72388117016
  •  72388129035

 


Regionális „KI MIT TUD?”

Kedves Kollégák, Tanulóink, Vendégeink!

A 2017/2018-es tanévben intézményünk – a Kádas György EGYMI – ismét megrendezi az Észak-Alföld régióbeli Regionális „KI MIT TUD?” Versenyt. Ezen megmérettetésen a különnevelt és az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok vehetnek részt.

 - A területi döntő helye: Vigadó Kulturális Központ, Kisújszállás, Szabadság tér 7.
 - Időpontja: 2018. március 10. (szombat) 9 óra

A verseny művészeti kategóriái:

- Versmondás
- Mesemondás
- Tánc (egyéni, csoportos)
- Színdarab, báb előadás
- Ének (szóló és kórus)
- Zenei produkció
- Rajzverseny

Szeretettel várunk minden tehetséges tanulót és a felkészítő kollégákat!

                                                               Tatár Jánosné
intézményvezető

 


Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkaközösségének működése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet szerint, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok.

A Kádas György EGYMI 2017. október 18-án alapította meg az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkaközösségét, a Karcagi Tankerületi Központ támogatásával.

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkaközösségének vezetője Pirók Marianna a Kádas György EGYMI gyógypedagógusa lett. A munkaközösség elkészítette a működésük protokollját, és az éves munkatervét, amelyben a rendszeres munkaközösségi megbeszélések és az egységesen használt dokumentumok is helyet kaptak.

2018. február 21-én a második munkaközösségi megbeszélésre került sor, mely kihelyezett helyszínen, Törökszentmiklóson, a Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában történt. Ezúton is köszönjük a helyszín biztosítását Szécsi Pál intézményvezető úrnak.

A szakmai értekezleten Tatár Jánosné a Kádas György EGYMI  intézményvezetője szeretettel és tisztelettel üdvözölt minden kedves kollégát.

Köszöntőjét rövid intézménybemutatással folytatta, melyben hangsúlyozta az utazó gyógypedagógusi hálózat fontosságát, illetve a munkaközösség szükségességét, amelyet azért hoztak létre azért, hogy az egységes szakmai eljárás érdekében, legyen egy olyan fórum, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok. Fontosnak tartotta, hogy az együttnevelést segítő pedagógusok és utazó gyógypedagógusok tudják megbeszélni a munkaközösség tagjaival szakmai dilemmájukat, s tudják megosztani egymással jó gyakorlataikat. Szakmai szempontból lényegesnek tartotta azt, hogy a munkaközösségben lehetőség nyíljon arra, hogy a felhalmozott tapasztalattal rendelkező gyógypedagógusok tudjanak szakmai tanácsokat nyújtani, javaslatokat adni a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének hatékony megvalósulása érdekében.

Pirók Marianna munkaközösség-vezető ismertette az utazó gyógypedagógusi hálózat féléves munkáját, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkatervét, a megvalósult feladatokat.

Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges nyomtatványok rendelése az adott intézmény feladata.

Hangsúlyozta, hogy fontos az intézményvezető, illetve a szülők tájékoztatása a tanulók ellátásáról, ehhez mintanyomtatványokat javasolt. Az egyéni bemeneti méréshez, az egyéni fejlesztési tervek készítéséhez szintén javaslatot tett, ezzel kapcsolatosan véleményt várt a megjelentektől. Hangsúlyozta a szakmai rendezvényeken való részvétel fontosságát, szeretettel hívta a jelenlévőket a Kádas EGYMI nyílt tanítási hetére (2018. április 23-27.). Javasolta, hogy a 2018. május 17-én a Karcagon rendezett szakmai napon minél több gyógypedagógus kolléga vegyen részt. Beszámolóját az előttünk álló, tanév végi feladatok ismertetésével zárta. Ezt követően javaslatokat, hozzászólásokat hallgatott meg.

Tatár Jánosné emlékeztette a jelenlévőket a 2018. március 10-én rendezett Regionális „Ki mit tud?” Versenyre is, ahová várják azokat a tehetséges sajátos nevelési igényű tanulókat is, akik integrált keretek között nevelkednek. A versenyfelhívást és a nevezési lapokat kiküldte a szervező intézmény.

Szabó János utazó gyógypedagógus ismertette a jelenlévőkkel a Hétszínvirág projektet, melynek kidolgozói között volt. Bemeneti méréshez, egyéni fejlesztési terv készítéséhez mutatott mintát, javaslatot, melyet a jelenlévő kollégák érdeklődéssel fogadtak.

Úgy érezzük hatékony szakmai beszélgetésnek lehettek részesei a munkaközösség tagjai. Arról is megbizonyosodhattunk, hogy az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkaközösségének munkájára nagy szükség van.

Várunk minden kedves tagunkat a következő, 2018. márciusi 21-i munkaközösségi ülésünkön, Tiszafüreden!

A rendezvényen készült fotókat az alábbi >>linken<< tekinthetik meg.