KÖSZÖNTŐ

A gyerekek zsiráfokat etetnek az állatkertben

Mottó: „Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.”

(Thomas Gordon)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium valamennyi diákja, pedagógusa és alkalmazottja nevében!

Intézményünk különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását látja el, befogadó, harmonikus légkörben.

Nagy múltú, közel 90 éves intézményünk típusa egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény, tanulóink különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autizmussal élő és súlyosan halmozottan sérült gyermekek.

Kisújszálláson -a székhelyintézményben-, tanulásban, értelmileg akadályozott, autizmussal élő, súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai, fejlesztő iskolai és készségfejlesztő iskolai nevelése- oktatása folyik. Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat keretében a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítjük.

A karcagi tagintézményben tanulásban akadályozott tanulók, fiatalok, alap- és középfokú nevelése-oktatása történik.

A karcagi telephelyen lévő fejlesztő iskolában súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása folyik.

Mindezt folyamatosan megújuló, változásokra nyitott, befogadó környezetben, kollégiumi háttér biztosításával, és fenntartónk, a Karcagi Tankerületi Központ fejlesztő, partneri támogatásával tesszük.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanánk össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.”

A mi nevelési alapelvünk az, hogy az egyéni különbségek figyelembevételével, a tanulók pozitív tulajdonságaira, készségeire építünk, a fejleszthető képességeiket pedig megerősítjük, s így minden gyermekben felfedezhetjük azt, amiben ő jó, és különleges.

Honlapunkkal tájékoztatást kívánunk nyújtani az intézményünkben folyó sokszínű nevelő-oktató munkáról. Kellemes időtöltést kívánok!

                                                                                                                  Tatár Jánosné
intézményvezető


 


Középfokú felvételi tájékoztató a 2019-es tanévre

Kedves Érdeklődők!

Megjelent az iskolánkba a felvételi tájékoztató a 2019-es tanévre. Megtekinthetik a dokumentumaink között >>itt<<.

 


Boldog Iskola

A Jobb Veled a Világ alapítvány pályázatán sikeresen pályázott az intézményünk, elnyertük a Boldog Iskola minősítéssel járó oklevelet. A címátadó ünnepségnek és a szakmai napnak az Erkel Színház adott otthont.


Bagdi Bella (a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke és a Boldogságprogram megálmodója és szakmai vezetője), valamint Dr. Bagdy Emőke (a Boldogságprogram fővédnöke, klinikai szakpszichológus), prof. Oláh Attila (a Boldogság Intézet tudományos szaktanácsadója az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratórium vezetője és a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke) új, izgalmas témákban tartottak előadást a résztvevő pedagógusok számára. A programot kezdetektől fogva alkalmazó pedagógusok, személyes történeteiket és tapasztalataikat osztották meg velünk és gyakorlati tanácsokat kaptunk a program megvalósításához. Megismertük a legújabb Boldogságóra Kutatás eredményeit, kipróbálhattuk a programcsomag eszközeit, segédanyagait.

A program célja:

Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokozatosan kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Készségszintűvé tegyük tanulóink számára az ehhez szükséges képességek működését. A boldogságórák hatás vizsgálatára tervezett mérések szerint, a boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és kreativitást. Hozzájárul a tanulók személyiségének fejlődéséhez és a közösségfejlesztéshez.
A program minden hónapra megad egy-egy témát, amelyet a gyerekekkel a saját tempónkban dolgozunk fel. Minden témához tartozik egy mese, egy dal és más segédanyagok, melyekkel a játékokat, gyakorlatokat még színesebbé tehetjük.

Fontosnak tartom, hogy tanulóink, akik sérülésükből vagy szociális hátrányaikból kifolyólag hátránnyal indulnak az életben, tudják kifejezni és kezelni az érzelmeiket, kialakuljon a pozitív életszemléletük, igaz barátokat szerezzenek maguknak, önbizalmuk erősödjön, és éppen ezeket tanulják meg a „Boldogságóra program” keretei között.

Köszönjük a Jobb Veled a Világ Alapítványnak, hogy a program részesei lehetünk!

Gazsóné Nagy Andrea gyógypedagógus

 


Liszt adományozás

Az immár nyolcadik éve töretlenül zajló „Magyarok Kenyere Program” jóvoltából intézményünk gyermekei, tanulói összesen 1290 kg lisztadományban részesültek, melyet 2018. szeptember 27-én, ünnepélyes keretek között vehetett át intézményünk képviselője a jászberényi Szatmári Malom KFT telephelyén. A bőséges adományból a nagykiszerelésű, -6 zsák lisztet- a gyermekétkeztetést biztosító vállalkozóknak ajánlottunk fel Kisújszálláson és Karcagon is.


Nagyon szépen köszönjük az adományt a Felajánlóknak és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának!


 


Nyert a Klebelsberg Központ szakmai pályázatunk!

A Klebelsberg Központ pályázatot írt ki 2018 tavaszán jógyakorlatok közzétételére.

Úgy gondoltuk, felhalmozott gyógypedagógiai tapasztalatainkkal segíthetjük a többségi köznevelési intézményeket, s olyan projektötletet dolgoztunk ki, amely keretében ez a leghatékonyabban valósulhat majd meg.

Örömmel értesültünk a jó hírről, hogy a székhelyintézményünk 1,6 millió, a tagintézményünk 1,2 millió forintot nyert a projekt megvalósítására.

A székhelyintézmény kidolgozott jó gyakorlatának címe: Inklúzív Pedagógiai Műhely, szakmai tanácsadás együttnevelést végző intézmények számára.

A jó gyakorlat célja:

- Történjen meg az SNI tanulókkal foglalkozó pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők szemléletformálása, s legyen biztosítva a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlősége, a tanulók befogadása, sikeres együttnevelése

- Kapjanak szakmai támogatást az együttnevelő pedagógusok az EGYMI gyógypedagógusaitól

- Javuljon a többségi intézmények és a Kádas György EGYMI együttműködése, s ezáltal fejlődjön az intézmények közötti a hálózati tanulás

Feladata:

- módszertani és érzékenyítő programok szervezése

- esetmegbeszélés, szakmai tanácsadás mellett, SNI tankönyvek, taneszközök bemutatása, tanulást segítő, adaptált és kölcsönözhető fejlesztő eszközök megismertetése

A pályázat megvalósítási időszaka:

2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig.

2018. szeptember 25-én volt az első műhelyfoglalkozásunk, ahová a Karcagi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiből érkeztek együttnevelést segítő pedagógusok és utazó gyógypedagógusok.

A projekt keretében megvásárolt eszközök hamarosan kikölcsönözhetők lesznek partnereink számára.

 

                                                                                                          Tatár Jánosné

intézményvezető

 


Kivilágos Kivirradtig Fesztivál

Szeptember harmadik hétvégéje városunkban, Kisújszálláson immár kilencedik éve a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválról nevezetes.

Ilyenkor kézműves árusokkal, s az általuk készített csodálatos termékekkel teli standokkal telik meg a Rákóczi utca. Hagyományosan, káposztás ételek főzőversenye is megrendezésre kerül ekkor, melynek illata betölti a városközpontot.

A Kádas EGYMI vidám kis csapata az idén is részt vett e neves rendezvényen, melyen a töltött káposztánk különdíjas lett!

Köszönöm a főszakácsoknak és minden kedves munkatársamnak az aktív részvételét!

 


Meglepetés

Egy rokonszenves nagymama hívta fel telefonon a minap intézményünket. Elmondta, hogy autizmussal élő kisunokája és szülei Németországban élnek, s amint haza látogatnak, szeretnék tanulóinkat meglepni játékokkal.

Hamarosan meg is érkeztek a kedves vendégeink.

A legkisebbeink nagy örömmel vették birtokukba a felajánlott játékokat.

Köszönjük, hogy léteznek ilyen önzetlen, segítőkész, kedves emberek!

 


A 2018/2019. tanév évnyitó értekezlete és ünnepélyes tanévnyitója a Kádas György EGYMI-ben

Mint minden tanév kezdetén, az idén is tanévnyitó értekezleten tájékoztatta Tatár Jánosné intézményvezető a 2018/2019. tanév rendjéről, az aktuális törvényi változásokról, és a tanév munkatervéről a nevelőtestületet.

Az intézményi munkaterv egyöntetű elfogadása után, az EFOP 3.3.5-2017-00031. számú projekt keretében megvalósult bentlakásos és napközis táborokról láthattunk színes, képes, élményteli beszámolót.

Az értekezlet végén Tatár Jánosné igazgató megnyitotta a 2018/2019. tanévet.

Szeptember 3-án ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött a 2018/2019-es tanév a diákok részére. Az idei tanév azért is bír nagy jelentőséggel, mert 2018 novemberében ünnepeljük intézményünk fennállásának 90. évfordulóját.

Minden kedves diákunknak sikeres és örömteli tanévet kívánunk!

Az eseményről készült képek megtekinthetők a Galériában!

 


Tanévnyitó ünnepély

 

Kedves Diákok, Szülők!

A 2018-2019-es tanév tanévnyitó ünnepségének időpontja:

2018. szeptember 3. hétfő 8 óra

Helyszín: Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. iskolaudvara.

 

 

 


Lengyelországi beszámoló

Munkatársaimmal, 2018. augusztus 8-12-ig csodálatos napokat tölthettünk Lengyelországban. Lengyel barátaink végtelen nagy szeretettel láttak vendégül minket, amely mindannyiunk szívét megmelengette. Wisniowában, a gyermekotthonban Elzbieta Urban Janusz, Ella igazgatónő fogadott minket, aki végigkísérte ottlétünket és gondoskodott arról, hogy feledhetetlen emlékekben legyen részünk.

A szállásunk egy nagyon szép szállodában volt, melyet egy mesés park ölelt körül.

Ellátogathattunk Rymanowiebe, amely egy olyan üzem található, ahol fogyatékos munkatársakat foglalkoztatnak. A vállalat igazgatója lelkesen mesélt arról, hogyan hozta létre ezt a követésre méltó védő munkahelyet. Beszélt a kezdeti nehézségekről, majd arról is, hogy ma már mennyire szívesen vásárolják ezeket a termékeket az emberek. Az egyik nemzeti lengyel étel a pierogi mellett különféle finom süteményeket készítenek, de van asztalos- és fémmegmunkáló műhelyük, és ámulatba ejtő kertészetük is.

Ezután Rymanów természeti szépségét csodálhattuk meg. A közel 9 kilométeres hegyi túrán kellemesen elfáradtunk.

A következő napon Robert Godek a Strzyzowsky Régió fő elöljárója, polgármestere fogadott minket. Elmondta, hogy nagyon szeretné, ha megtalálnánk a lehetőséget a minél széleskörűbb kapcsolatépítésre, akár közös pályázatban, vagy egyéb módon. Intézményvezetőként bemutattam fenntartónkat, a Karcagi Tankerületi Központot és a Kádas György EGYMI tevékenységeit, nevelési-oktatási munkánk főbb jellemzőit.

Ezután egy festői szépségű arborétumba és egy csodálatos kastélyba látogattunk el, amely egyik lakosztályának II. János Pál pápa volt az egyik utolsó tulajdonosa.

Minden program végén tradicionális lengyel ételekkel kínáltak meg minket a gyermekotthonban, amely mindig nagyon bőséges volt. Megkóstolhattuk a borscsként ismerős céklalevest, és a lengyel konyha másik fontos levesét a zureket is. A leves után húsételeket szolgáltak fel, s persze a nemzeti édességük a krówka, és a bőséges gyümölcstál, tea, kávé, limonádé is mindig része volt a vacsorának.

Az utolsó napon Frysztakba látogathattunk el, amely a miénkhez hasonló gyógypedagógiai intézmény. Csodálatos, teljesen felújított, új épülettel kibővített intézmény ejtett ámulatba mindannyiónkat. Tágas, akadálymentesítette terek, jól felszerelt tantermek, rehabilitációs, terápiás eszközökkel ellátott fejlesztő helyiségek, EU szabványnak megfelelő tornacsarnok, sportpályával.

Biztos vagyok abban, hogy mindannyiónk számára feledhetetlen volt ez a pár nap.

Legközelebb intézményünk 90. éves ünnepi rendezvényén találkozhatunk lengyel testvérintézményünk képviselőivel, amelyre nagy szeretettel várjuk őket.

Az eseményről készült képeket a galériában >>itt<< megtekintheti.

 

Kisújszállás, 2018. augusztus 13.

Tatár Jánosné

intézményvezető