AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

A Kádas György EGYMI 2023 tavaszán harmadik alkalommal nyerte el az
„OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE”
címet.

A pályázat célja:
Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, akik készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

Bázisintézményi céljaink


 • Ismerje meg minden érdeklődő szakember, szülő az intézményünkben folyó gyógypedagógiai nevelő-oktató munkátspeciális módszereinket, tanulásszervezési eljárásainkat
 • Tudjuk az együttnevelés megvalósítását hatékonyan segíteni
 • A sajátos nevelési igényű, tanulásban, értelmileg akadályozott, autizmussal élő tanulók elfogadásának segítése
 • A többségi pedagógusok szakmai munkájának támogatása, műhelymunka keretében esetmegbeszélésekkel, módszertani és taneszköz ajánlásokkalwork shopokkal, előadásokkal

Megosztani kívánt jógyakorlataink:


1.„Együtt az EGYMI-ben” jó gyakorlat

 •  Nyílt tanítási hetek szervezése intézményi szinten
  Cél: A nyílt tanítási hetek alkalmával az érdeklődők nyerjenek betekintést, hogyan történik gyógypedagógiai intézményünkben a többszintű differenciálás a Pedagógiai Oktatási Központ által megadott témakörhöz igazodva.
  Ismerjék meg az érdeklődők hogyan folyik a tevékenységközpontú, több érzékszerv együttes bevonásával a sajátos nevelési igényű gyermekek tanórai és pedagógiai célú rehabilitációs fejlesztése.
  Tapasztalják meg az érdeklődők az autizmussal élő gyermekek/tanulók specifikus fejlesztő módszereit.
  Célcsoport: együttnevelő pedagógusok, tanítók, óvodapedagógusok, szülők

2. „Az erő legyen veled!” című jógyakorlat. Az integráció és az inklúzió lehetősége egy sport program keretein belül

Célja: A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének, társadalmi beilleszkedésének segítése.

Célcsoport:A sajátos nevelési igényű tanulók elfogadásának támogatása, amely fekvenyomó bajnokság keretében valósul meg, ahol sajátos nevelési igényű és tipikusan fejlődő tanulók együtt vesznek részt.
„Az erő legyen veled” jó gyakorlatot a Kádas György EGYMI Karcagi Tagintézménye dolgozta ki. A fekvenyomó bajnokságot tanévente egyszer szervezzük meg, melyre meghívjuk városunk többségi iskoláinak tanulóit, pedagógusait, hogy egy színvonalas, élményszintű, testre és lélekre ható sportprogramban vehessenek részt. A program keretében megvalósul az SNI tanulók elfogadása, hiszen közöttük is nagyon sok tehetséges sportoló van.

3. MÁS-NAP rendezvény

CéljaA fogyatékos gyermekek, tanulók, felnőttek társadalmi elfogadásának, beilleszkedésének segítése, a másság értékeinek bemutatása, szemléletformálás.

Célcsoport: a szegregált keretek között és az együttnevelésben tanuló SNI gyermekek/tanulók, gyógypedagógusok, együttnevelő pedagógusok, szülők.

Cél: Érzékenyítés, szemléletformálás. Az SNI gyermekek, tanulók fiatalok elfogadásának, esélyegyenlőségének segítése.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a meghirdetett programjainkra!

4. Projektmódszer alkalmazása a fejlesztő nevelés-oktatásban című jógyakorlat

Célja:  A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának segítése, a tanulók egyéni és csoportos készség- és képességfejlesztésének támogatása a projekttervezés, projektmódszer alkalmazása által.

A projekteket, témaheteket támogató protetikus környezet sokrétű pedagógiai funkcióinak bemutatása.

Tevékenység- és élményközpontú komplex fejlesztő folyamat alkalmazásának lehetőségei, módszertani bemutatása.

Szakmai, gyógypedagógiai ajánlás a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógusok, mozgásfejlesztő szakemberek számára.

Célcsoport: súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulókkal foglalkozó gyógypedagógusok, mozgásfejlesztő szakemberek.

5. Egészségnevelési projekthét az iskolában című jógyakorlat

Célja: A sajátos nevelési igényű tanulók egészséges életmódra nevelése.

Egészségmegőrző, prevenciós célú tevékenységek, programok alkalmazásának sokrétű, változatos lehetőségei a tanítási órákon.

Egészségtudatos magatartás kialakítása differenciált feladatvégzés közben.

Célcsoport: többségi pedagógusok, együttnevelést segítő pedagógusok, gyógypedagógusok

A karcagi tagintézményben már többéves hagyomány, hogy egészségnevelési projekthetet tartunk. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók játékos, interaktív módon ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás, tisztálkodási szokások, a mindennapos testmozgás lehetőségeivel egészségmegőrző, prevenciós céllal. A feladatokat tagozatonként, differenciáltan állítjuk össze, melyet a projekthéten, a tanórák keretében dolgoznak fel a tanulók. Az elkészített feladatokat, munkákat a projekthét végén értékeljük, kiállítjuk.
 

Kapcsolattartó:


Tatár Jánosné igazgató
Ráczné Ari Erika bázisintézményi koordinátor
Cím: 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
E-mail: iskola.kisujszallas@karcagitk.hu
Tel.: +36 (59) 520-614