EFOP-3.1.6-16-2017-00043 - „Te is közénk tartozol!”

 

 

  • Kedvezményezett neve: Karcagi Tankerületi Központ
  • Megvalósító: Kádas György EGYMI
  • Szerződött támogatás összege: 135 000 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100%
  • A projekt megvalósításának kezdete:2019. szeptember 1.
  • Projekt befejezésének dátuma: 2022. május 29.
  • A pályázati célok bemutatása:

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című pályázati felhívásra.

A „Te is közénk tartozol!” projekt tevékenységeit a Magyar Állam és az Európai Unió 135 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásával hajtja végre a Kádas György EGYMI három feladatellátási helyén, a kisújszállási székhelyintézményében, a fejlesztő iskolájában és a karcagi tagintézményében.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 kódszámú „Te is közénk tartozol!” című projekt célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket is ellátó intézményünk szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint az utazó gyógypedagógusi,  konduktori hálózat fejlesztése a Karcagi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben. Fontos, hogy a projektbe bevont, együttnevelést végző intézményekben csökkenjen a kirekesztő és erősödjön a befogadó szemlélet, alakuljon ki a befogadó környezet.

A pályázat tevékenységeivel kiemelt figyelmet fordít az akadálymentesítés biztosítására, az érzékenyítő programokra. A projekt során szakmai, módszertani segédanyag-fejlesztéseket dolgozunk ki, specifikus tanfolyamokon, szakirányú továbbképzéseken való részvételt biztosítunk a kollégáinknak. Több alkalommal szervezünk társadalmi érzékenyítő programokat, műhelymunkákat, ahol a „jó gyakorlatokat” megosztjuk egymással, felkészítjük az érintetteket a speciális eszközök használatára.

A projekt keretében olyan speciális eszközöket szerzünk be, amellyel a fogyatékos gyermekek sérült képességei fejleszthetők. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatunk fejlesztése érdekében olyan differenciált feladatbankot készítünk, amit hatékonyan használhatnak majd az utazó gyógypedagógusaink. Szakembereink specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken, szakmai műhelyfoglalkozásokon vesznek részt. A szülők számára segítő programokat, szemléletformáló, érzékenyítő tréningeket szervezünk.