EFOP-3.1.6-16-2017-00043 - „Te is közénk tartozol!”

 

 

 • Kedvezményezett neve: Karcagi Tankerületi Központ
 • Megvalósító: Kádas György EGYMI
 • Szerződött támogatás összege: 135 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%
 • A projekt megvalósításának kezdete:2019. szeptember 1.
 • Projekt befejezésének dátuma: 2022. május 29.
 • A pályázati célok bemutatása:

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című pályázati felhívásra.

A „Te is közénk tartozol!” projekt tevékenységeit a Magyar Állam és az Európai Unió 135 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásával hajtja végre a Kádas György EGYMI három feladatellátási helyén, a kisújszállási székhelyintézményében, a fejlesztő iskolájában és a karcagi tagintézményében.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 kódszámú „Te is közénk tartozol!” című projekt célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket is ellátó intézményünk szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint az utazó gyógypedagógusi,  konduktori hálózat fejlesztése a Karcagi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben. Fontos, hogy a projektbe bevont, együttnevelést végző intézményekben csökkenjen a kirekesztő és erősödjön a befogadó szemlélet, alakuljon ki a befogadó környezet.

A pályázat tevékenységeivel kiemelt figyelmet fordít az akadálymentesítés biztosítására, az érzékenyítő programokra. A projekt során szakmai, módszertani segédanyag-fejlesztéseket dolgozunk ki, specifikus tanfolyamokon, szakirányú továbbképzéseken való részvételt biztosítunk a kollégáinknak. Több alkalommal szervezünk társadalmi érzékenyítő programokat, műhelymunkákat, ahol a „jó gyakorlatokat” megosztjuk egymással, felkészítjük az érintetteket a speciális eszközök használatára.

A projekt keretében olyan speciális eszközöket szerzünk be, amellyel a fogyatékos gyermekek sérült képességei fejleszthetők. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatunk fejlesztése érdekében olyan differenciált feladatbankot készítünk, amit hatékonyan használhatnak majd az utazó gyógypedagógusaink. Szakembereink specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken, szakmai műhelyfoglalkozásokon vesznek részt. A szülők számára segítő programokat, szemléletformáló, érzékenyítő tréningeket szervezünk.
 

ELSŐ MÉRFÖLDKŐ


MÁSODIK MÉRFÖLDKŐ


HARMADIK MÉRFÖLDKŐ

 1. 2021.03.01 - 05. - Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai című képzés
   
 2. 2021.03.26. - Szülősegítő program
   
 3. 2021.03.29. - Szakmai konferencia
   
 4. 2021.03.30. - Szülői tájékoztató fórum
   
 5. 2020.09.25. - 2021.04.19. - Neuro-szenzomotoros szemléletű gyermekvizsgálatok interdiszciplinális modellje című képzés
   
 6. 2020.09.25. - 2021.04.19. - Neuro-szenzomotoros szemléletű longitudinális komplex vizsgálat (LongiKid) felvétele és értékelésének szempontjai című képzés
   
 7. 2021.05.03 - 07. - Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése című képzés
   
 8. 2021.05.04. - SHF szakmai műhelymunka
   
 9. 2021.05.10 - 16. - Neurológiai alapismeretek a tanulás és a szenzomotoros terápiák tükrében című képzés
   
 10. 2021.06.11 - 13., 18 - 20. - Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című képzés
   
 11. 2021.06.15-20. - Érzékenyítő, integrációs tábor (Túrkeve)
   
 12. 2021.06.21-25. - SHF gyermekek tábora (Karcag)
   
 13. 2021.08.09-11. - Érzékenyítő tréning szakmai beszámoló
   
 14. 2021.08.30 - 31. - Felkészítés MATANDA korongos abakusszal a kompetencia-alapú matematika tanítás és problémamegoldó gondolkodás megalapozására, fejlesztésére című képzés
   
 15. 2021.06.21 - 09.18 - Organikusan éretlen, homogén csoportba integrálható gyermekek felzárkóztatása Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel (TSMT-II) című képzés
   
 16. 2021.08.07 - 11.13 - Organikusan sérült gyermekek egyéni terápiája Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel (TSMT-I) című képzés
   
 17. 2021.11.12 - 14. - A kooperatív tanulás, mint együttműködő tanulási forma című képzés
   
 18. 2021.11.02. - Fotópályázat szakmai beszámolója és eredményhirdetése
   
 19. 2022.01.29. - 2022.02.19. - "Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) használata a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiai fejlesztésében" című 44 órás képzés
   
 20. 2020. szeptember - 2022. január - Szomatopedagógia szakirányú továbbképzés
   
 21. 2021.09.24. - Szülői fórum
   
 22. 2021.09.21. Karcagi Más-Nap
   
 23. 2021.09.30. - 2021.10.01. Kisújszállási Más-Nap
   
 24. 2021.10.13. - Szakmai beszámoló, szakmai műhelymunka
   
 25. 2022.03.18. - Bemutató foglalkozás

NEGYEDIK MÉRFÖLDKŐ

      1.  Készség- és képességfejlesztő eszközök a Kádas György EGYMI-ben

     2.  „Érzékeld és érezd a világot!” Új képzési módszertani fejlesztés a Kádas György EGYMI-ben

     3.  Projektmódszer a fejlesztő nevelés-oktatásban

     4.  Utazó gyógypedagógusi segédanyag Matematika

     5. Differenciált feladatbank Magyar nyelv

     6.  Zárókiadvány

      7.  2022.05.10. - Harmadik tájékoztató fórum

     8.  2022.04.05. - Más-Nap Karcag

     9.  2022.04.12.-13. - Más-Nap Kisújszállás

    10.  2022.05.20. - Szülői fórum

   11. 2022.05.23. - Szülői fórum

   12. 2022.04.05. - Szülősegítő program - eszközbemutató Karcag

   13. 2022.04.13. - Szülősegítő program - eszközbemutató Kisújszállás

   14. 2022.05.24. - Zárókonferencia

   15. Projektmódszer a fejlesztő nevelés-oktatásban