Iskolánkról

„Ha összejövünk, az a kezdet.
Ha együtt maradunk, az már haladás.
Ha együtt dolgozunk, az a siker!”

(Henry Ford)

Tisztelt Szülők, kedves Érdeklődők!

Óvodánkba, iskolánkba sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését várjuk.

A 2011. évi CXC. törvény szerint, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Intézményünkben tanulásban, értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekek nevelését-oktatását látjuk el.

Az óvodai nevelés során biztosítjuk a nyugodt, derűs, biztonságos, ingergazdag légkört. A szabályosan ismétlődő események rendszeressége megnyugtatóan hat a sérült kisgyermekre. A fejlesztésben nagy szerepe van az utánzásnak és a gyakori, játékos ismétlésnek.

A tanulásban akadályozott tanulók játékosan, tevékenységközpontúan a Meixner-módszer segítségével sajátítják el az olvasást-írást, majd az új tanulásszervezési eljárások, (kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú pedagógiák, projektmódszer) segítségével tesszük számukra tartóssá és érdekessé a megszerzett ismereteket.

Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a tanulásszervezés eljárásainak, módszereinek, eszközeinek megválasztását, minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk meg.

A 2011/12-es tanévtől speciális autista csoportot is működtetünk, ahol ép intellektusú illetve tanulásban és értelmileg akadályozott autizmussal élő gyermekek jelentkezést várjuk. Az autista csoportban az élet napi rutinok kialakítása mellett folyik. A babzsákos foglalkozással, egyéni, és csoportos tanulás következetes ismétlésével bejósolhatóvá teszik autista szakembereink a gyermekek számára a teret.

Rendkívül fontos speciális pedagógiai cél a gyermek képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása. A másik fő célterület a kommunikáció fejlesztése, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az információcsere eszköze.

A tanulásszervezésnél az önállóság és az átláthatóság szempontjait figyelembe véve, polcokat, kódos dobozokat használnak. A dobozokba minden tanuló a saját képességeihez illő feladatokat kap.

Felvételi eljárásrend:

  • intézményünkbe csak érvényes szakértői véleménnyel jelentkezhetnek a gyermekek, tanulók

  • a szülő bármikor kérheti gyermeke vizsgálatát a Szakértői Bizottságtól

  • a mi esetünkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének Szakértői Bizottsága végzi a gyermekek komplex vizsgálatát.

  • ha a Szakértői Bizottság szakértői úgy látják a gyermek fejlődése különnevelés keretében biztosítható legeredményesebben, felajánlja a szülőnek a lakóhelyéhez legközelebbi gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményt

  • ha ez a választás a mi intézményünkre esett, a szakértők felveszik a kapcsolatot intézményünk vezetőjével vagy vezető helyettesével, hogy amennyiben fogadni tudjuk a gyermekeket, küldjük el a befogadó nyilatkozatot

  • a befogadó nyilatkozat megérkezése után a Szakértői Bizottság kijelöli a tanuló számára a Kádas György Iskola megfelelő tagozatát /tanulásban vagy értelmileg akadályozott tagozat illetve speciális autista csoport, általános iskolát végzett tanuló részére, készségfejlesztő speciális iskolai tagozat/

  • ezután a szülő a gyermekével megkeresi az intézményt és a szükséges személyi iratokkal, /anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, OM azonosító kártya, a legutolsó érvényes szakértői vélemény/, hogy a gyermekét beírassa az óvodába, iskolába

Szeretettel várjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezését óvodánkba, iskolánkba!

                                                                                                                            Tatár Jánosné
                                                                                                            intézményvezető

 

 

Nevelőtestület

1.

Tatár Jánosné

Intézményvezető


Mesterpedagógus,
pedagógusminősítési szakértő,
tanfelügyeleti szakértő,
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,

óvodapedagógus

2.

Ráczné Ari Erika

intézményvezető-helyettes

közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, /értelmileg akadályozott, autizmus-spektrumzavar pedagógia szakirány/,
óvodapedagógus

3.

Kozma Zsuzsanna

intézményegység-vezető /kollégium/

tanító
szakvizsgázott tanítói gyógytestnevelő

4.

Pirók Marianna

intézményegység-vezető /EGYMI/

gyógypedagógus, értelmileg és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány,
tanító,
BECS csoport tag

5.

Nagyné Balogh Orsolya

munkaközösség-vezető, gyógypedagógus, /tanulásban akadályozottak szakirány/, BECS csoport tag

6.

Balláné Tóth Éva

munkaközösség-vezető, gyógypedagógus, /értelmileg akadályozott, autizmus-spektrumzavar pedagógia szakirány/,
óvodapedagógus

7.

Barta Mária

gyógypedagógus, tanulásban akadályozott szakirány, óvodapedagógus)

8.

Csillag Tiborné

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozott pedagógia szakos),
pedagógiai szakos nevelőtanár

9.

Dr. Kuiné Nagy Borbála

konduktor- tanító, gyógymasszőr

10.

Szőke Andrea

gyógypedagógus
(értelmileg akadályozottak pedagógia, szakirány)

11.

Gazsóné Nagy Andrea

gyógypedagógus
(tanulásban és értelmileg akadályozottak pedagógia szakirány)

12.

Ferencz Annamária

tanító, szakvizsgázott tanítói gyógytestnevelő, gyógypedagógus jelölt

13.

Gönczi Edit

szakoktató, óvodapedagógus

14.

Jakab Sándor

testnevelő

15.

Kolicsné Vincze Erika

fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus jelölt, (tanulásban akadályozottak pedagógiai abszolváció

16.

Kovács Krisztina

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozottak szakirány)

17.

Murányiné Szabó Anna

gyógypedagógus, tanulásban és értelmileg akadályozottak szakirány

18.

Nagy Erzsébet

szociálpedagógus, SNI tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

19.

Pappné Oros Éva

óvodapedagógus, gyógypedagógus hallgató

20.

Rázsó Judit

fejlesztő pedagógus, tanító, logopédus hallgató

21.

Sóczóné Kása Gyöngyi

szakoktató,
fejlesztő pedagógus

22.

Kőnig Henriett

gyógypedagógus jelölt
(tanulásban akadályozott szakirány)

23.

Szőke Ágnes Andrea

földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő

24.

Törös Szilvia

gyógypedagógus jelölt, (értelmileg és tanulásban akadályozottak pedagógiai abszolváció), fejlesztő pedagógus

25.

Vajdáné Kovács Margit

Mesterpedagógus, tanfelügyeleti szakértő, pedagógusminősítési szakértő, inkluzív nevelés tanára, közoktatási vezető, gyógypedagógus - oligofrén-pszichopedagógiai szakirány

26.

Vidics Zoltánné

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozott szakirány), óvónő

27.

Zsódi Károlyné

gyógypedagógus
(tanulásban, értelmileg akadályozott szakirány)

28.

Bíró Lászlóné

kollégiumi munkaközösség-vezető,
kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus

29.

Csák Istvánné

kollégiumi nevelőtanár, óvónő, szociális szakvizsga

30.

Lipcseiné Koncz Katalin

kollégiumi nevelőtanár, tanítónő

31.

Tóth Tibor Imréné

kollégiumi nevelőtanár, egészségtan tanár

32.

Vatai-Gazdik Ágnes
/Barta Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár

33.

Tóth Viktória

tanító

34.

Ariné Szarka Szílvia

pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány, gyógypedagógus hallgató

 

Fejlesztő nevelés - oktatás

 

1.

Gyurkóné Kiss Anikó

gyógypedagógus
(értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógus), szomatopedagógus jelölt

2.

Magyar Ildikó Zsuzsánna

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus)

3.

Némethné Szopkó Mária

konduktor

4.

Oláh Katalin

gyógypedagógus
(oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógus)

 
 

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők

 

1.

Bárdi Beatrix

iskolatitkár
/nemzetközi kapcsolatok szakreferens/

2.

Kittlinger Ádám

rendszergazda
/programtervező informatikus/

3.

Sipos Miklósné

kollégiumi ápolónő

4.

Ari Anikó

gyógypedagógiai asszisztens

5.

Csordás Éva Judit

gyógypedagógiai asszisztens

6.

Horváthné Lasits Tünde

gyógypedagógiai asszisztens

7.

Zimányné Hegymegi Erzsébet

gyógypedagógiai asszisztens

8.

Tücsök Julianna

pedagógiai asszisztens

9.

Mészárosné Szabó Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

10.

Szabó Edit

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

11.

Csatári Franciska

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

12.

Fülöp Emília

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

13.

Tóth Dóra

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

14.

Nagyné Földesi Emília

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

15.

Szabó Zoltánné/Szél Anita

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

16.

Szabó Erika

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

17.

Végh Ildikó

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

18.

Péntek Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

19.

Fodor Csaba Mihályné

gyógypedagógiai asszisztens

20.

Rövid Tamásné/Horváthné Raffai Judit

gyógypedagógiai asszisztens

21. Horváth Gabriella gyógypedagógiai asszisztens jelölt
22. Kotálikné Szabó Hajnalka gyógypedagógiai asszisztens jelölt
23. Soós Titanilla gyógypedagógiai asszisztens
24. Szoboszlai Erika gyógypedagógiai asszisztens
25. Tóth Ilona gyógypedagógiai asszisztens

 

Ügyviteli dolgozók

 

1.

Orosné Szőke Ágnes

gazdasági munkatárs,
/mérlegképes könyvelő/

2.

Kincsné Túri Klára

munkaügyi ügyintéző

3.

Tóth Judit Csilla

analitikus nyílvántartó

 

Műszaki dolgozók

 

1.

Szász Imre

műszaki ügyintéző, gépkocsivezető

2.

Antali Antal

fűtő, festő

3. Farkas Sándor karbantartó, fűtő
4. Papp Zoltán karbantartó, fűtő
5. Végh József karbantartó, fűtő

 

Kisegítő dolgozók

 

1.

Mészáros Anna

takarítónő

2.

Tóth Károlyné

takarítónő

3.

Tóthné Nagy Zsuzsanna

mosónő

4.

Beke Ilona Bernadett

takarítónő