Iskolánkról

„Ha összejövünk, az a kezdet.
Ha együtt maradunk, az már haladás.
Ha együtt dolgozunk, az a siker!”

(Henry Ford)

Tisztelt Szülők, kedves Érdeklődők!

Óvodánkba, általános iskolánkba, szakiskolánkba, készségfejlesztő iskolánkba sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését várjuk.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szerint, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Intézményünkben tanulásban, értelmileg akadályozott, autizmussal élő, súlyosan- halmozottan fogyatékos tanulók nevelését-oktatását látjuk el.

Az óvodai nevelés során biztosítjuk a nyugodt, derűs, biztonságos, ingergazdag légkört. A szabályosan ismétlődő események rendszeressége megnyugtatóan hat a sajátos nevelési igényű kisgyermekre. A fejlesztésben nagy szerepe van az utánzásnak és a gyakori, játékos ismétlésnek.

A tanulásban akadályozott tanulók játékosan, tevékenységközpontúan a Meixner-módszer segítségével sajátítják el az olvasást-írást, majd az új tanulásszervezési eljárások (kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú pedagógiák, digitális oktatás) segítségével tesszük számukra tartóssá és érdekessé a megszerzett ismereteket.

Az értelmileg akadályozott tanulók esetében módszereinek, speciális fejlesztő eszközeinek megválasztását, minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk meg.

A 2011/12-es tanévtől speciális autista csoportot is működtetünk, ahol ép intellektusú illetve tanulásban és értelmileg akadályozott autizmussal élő gyermekek jelentkezést várjuk. Az autista csoportban az élet napi rutinok kialakítása mellett folyik. A babzsákos foglalkozással egyéni és csoportos tanulás következetes ismétlésével bejósolhatóvá teszik az autista szakembereink a gyermekek számára a teret. Rendkívül fontos pedagógiai cél a tanuló képességszintjének megfelelő szociális viselkedés illetve az ezt megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása. A másik fő célterület a kommunikáció fejlesztése, amely a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az információcsere eszköze. A tanulásszervezésnél az önállóság és az átláthatóság szempontjait figyelembe véve, polcokat, kódos dobozokat használnak. A dobozokba minden tanuló a saját képességeihez illő feladatokat kap.


Felvételi eljárásrend:

  • intézményünkbe csak érvényes szakértői véleménnyel jelentkezhetnek a gyermekek, tanulók

  • a mi esetünkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének Szakértői Bizottsága végzi a gyermekek komplex vizsgálatát

  • ha a Szakértői Bizottság szakértői úgy látják a gyermek fejlődése különnevelés keretében biztosítható legeredményesebben, felajánlja a szülőnek a lakóhelyéhez legközelebbi gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményt, EGYMI-t

  • ha ez a választás a mi intézményünkre esett, a szakértők felveszik a kapcsolatot intézményünk vezetőjével vagy vezető helyettesével, hogy amennyiben fogadni tudjuk a tanulót, küldjük el a befogadó nyilatkozatot

  • a befogadó nyilatkozat megérkezése után a Szakértői Bizottság kijelöli a tanuló számára a Kádas György EGYMI megfelelő tagozatát (tanulásban vagy értelmileg akadályozott tagozat illetve speciális autista csoport, általános iskolát végzett tanuló részére, készségfejlesztő speciális iskolai tagozat)

  • ezután a szülő a gyermekével megkeresi az intézményünket és a szükséges személyi iratokkal, (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, OM azonosító kártya, a legutolsó érvényes szakértői vélemény), hogy a gyermekét beírassa az óvodába, iskolába

Szeretettel várjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezését óvodánkba, iskolánkba!

                                                                                                                   Tatár Jánosné
                                                                                                            intézményvezető

 

Kisújszállási székhelyintézmény

Nevelőtestület

1.

Tatár Jánosné

intézményvezető

mesterpedagógus,
pedagógusminősítési szakértő,
tanfelügyeleti szakértő,
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus

2.

Pirók Marianna

pedagógiai intézményvezető-helyettes, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus (tanulásban, értelmileg akadályozott pedagógia szakirány), tanító

3.

Lajtos Ákos

operatív intézményvezető-helyettes, gyógypedagógus (tanulásban és értelmileg akadályozott szakirány), magyar nyelv és irodalom szakos tanár

4.

Kozma Zsuzsanna

intézményegység-vezető /kollégium/, tanító, szakvizsgázott tanítói gyógytestnevelő

5.

Papp Anikó

intézményegység-vezető /utazó gyógypedagógusi hálózat/, utazó gyógypedagógusi munkaközösség-vezető, szociálpedagógus, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), okleveles rehabilitációs szakember

6.

Szőke Andrea

gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak pedagógia, szakirány), szomatopedagógus

7.

Barta Erzsébet

kollégiumi munkaközösség-vezető,
pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány, tehetségfejlesztő pedagógus

8.

Barta Mária

autista munkaközösség-vezető,
gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány, óvodapedagógus)

9

Alajtnerné Kőnig Henriett

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány)

10.

Ariné Szarka Szilvia

DÖK-segítő pedagógus, gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány) pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány

11.

Bárdi Beatrix

szakoktató, irodavezető, gyógypedagógus hallgató

12.

Bíró Lászlóné

kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus

13.

Cs. Nagyné Szilágyi Anikó

gyógytornász, gyógypedagógus hallgató (szomatopedagógia szakirány)

14.

Dömök-Széll Márta

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), tanító

15.

Ferencz Annamária

gyógypedagógus (tanulásban, értelmileg akadályozott szakirány), tanítói gyógytestnevelő, tanító

16.

Igriczi Edit

Ökoiskolai munkacsoport-vezető, biológia, kémia szakos tanár, gyógypedagógus hallgató (tanulásban akadályozottak szakirány)

17.

Jakab Sándor

testnevelő,  gyógypedagógus

18.

Kis Ildikó

óvodapedagógus, gyógypedagógus hallgató

19.

Kiss Zsuzsanna Erzsébet

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány)

20.

Kovács Krisztina

csecsemő- és kisgyermek nevelő, szociálpedagógus, gyógypedagógus-hallgató

21.

Dr. Kuiné Nagy Borbála

konduktor-tanító

22.

Nagy Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár
(szociálpedagógus, SNI tanulókkal való foglalkozások pedagógusa)

23.

Szabó Zsuzsa

gyógypedagógus
(gyógypedagógus, magyar szakos tanár)

24.

Petróczki Vivien

gyógypedagógus (értelmileg akadályozott és logopédia szakirány)

25.

Ráczné Ari Erika

mesterpedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus (értelmileg akadályozott, autizmus-spektrumzavar pedagógia szakirány),
óvodapedagógus

26.

Szerencsi Lili

gyógypedagógus hallgató

27.

Szőke Ágnes Andrea

testnevelő
(földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár)

28.

Tóth Viktória

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), tanító

29.

Békési Fanni

gyógypedagógus

(gyógypedagógus, történelem szakos tanár)

30.

Tőkésné Borók Anita

szakoktató
(keramikus)

31.

Török Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár
(pedagógia szakos nevelő)

32.

Törös Szilvia

gyógypedagógus
(értelmileg és tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány)

33.

Vajdáné Kovács Margit

Mesterpedagógus, tanfelügyeleti szakértő, pedagógusminősítési szakértő, inkluzív nevelés tanára, közoktatási vezető, gyógypedagógus - oligofrén-pszichopedagógiai szakirány

34.

Vargáné Bozóki Ilona

gyógypedagógus hallgató

35.

Vas Krisztina

kollégiumi nevelőtanár, tanító, óvónő

36.

Lipták-Vasas Luca

tartósan távol levő, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), tanító

37.

Vatai-Gazdik Ágnes
 

kollégiumi nevelőtanár,
(történelem szakos tanár)

38.

Vidics Zoltán Lászlóné

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozott szakirány), óvónő

39.

Vincze Erika

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), pedagógiai szakos nevelő-fejlesztő pedagógiai szakirány

40.

Zsódi Károlyné

munkaközösség-vezető, gyógypedagógus
(tanulásban és értelmileg akadályozott szakirány)

41. Murányiné Szabó Anna gyógypedagógus
(tanulásban és értelmileg akadályozott szakirány)
42. Csillag Tiborné

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány)

Fejlesztő nevelés-oktatás

43.

Gyurkóné Kiss Anikó

munkaközösség-vezető, gyógypedagógus, szomatopedagógus

44.

Némethné Szopkó Mária

konduktor

45.

Mári János

szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgató

46.

Nagy Krisztina

szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgató

Utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózat

47.

Fürjesné Barta Ágnes

gyógypedagógus, logopédus

48.

Fábiánné Jámbor Éva

gyógypedagógus

49.

Markótné Molnár Borbála

gyógypedagógus, pszichopedagógus

50.

Magyar Ildikó Zsuzsánna

gyógypedagógus, szomatopedagógus

51.

Markót Imre

gyógypedagógus, logopédus

Megbízási szerződéssel alkalmazott óraadó pedagógusok

1.

Kovács Istvánné

gyógypedagógus

2.

Lipcseiné Koncz Katalin

gyógypedagógus

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők

1.

Horváthné Lasits Tünde

intézményvezető iskolatitkára, gyógypedagógus hallgató

2.

Németh Gréta

iskolatitkár, gyógypedagógus hallgató

3.

Kiss András

rendszergazda

4.

Monoki Sándorné

kollégiumi ápolónő

5.

Csatári Franciska

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

6.

Fülöp Emília

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

7.

Kőszeginé Abonyi Helga

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

8.

Nagyné Földesi Emília

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

9.

Szilágyi Mihály Károlyné

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

10.

Banainé Ritter Ilona

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

11.

Ráczné Jónás Magdolna /Tóth Dóra helyén

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

12. Ráczné Monoki Andrea gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

13.

Ari Anikó

gyógypedagógiai asszisztens

14.

Bernáth Krisztina

gyógypedagógiai asszisztens

15.

Csordás Éva Judit

gyógypedagógiai asszisztens

16.

Herczeg János Istvánné

gyógypedagógiai asszisztens

17.

Horváth Gabriella

gyógypedagógiai asszisztens

18.

Szabó Edit

gyógypedagógiai asszisztens

19.

Szabó Erika

gyógypedagógiai asszisztens

20.

Kotálikné Szabó Hajnalka

gyógypedagógiai asszisztens

21.

Mészárosné Szabó Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

22.

Dobos Róbert/ Hőgye-Soós Titanilla helyén

gyógypedagógiai asszisztens

23.

Szél Anita Krisztina

gyógypedagógiai asszisztens

24.

Németh Gáborné

gyógypedagógiai asszisztens

25.

Szatmári Anita/Tóth Ilona helyén

gyógypedagógiai asszisztens

26.

Sárkány Julianna

gyógypedagógiai asszisztens

27.

Balázsné Kiss Ilona

gyógypedagógiai asszisztens

28.

Szoboszlai Erika

gyógypedagógiai asszisztens

29.

Kocsmárné Verbánácz Lídia

gyógypedagógiai asszisztens - gyógypedagógusi álláshelyen

30.

Németh Beáta

gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus hallgató, -gyógypedagógusi álláshelyen

31. Süveges Marianna gyógypedagógiai asszisztens -gyógypedagógusi álláshelyen
32. Csató Ildikó Tünde gyógypedagógiai asszisztens

Fejlesztő nevelés-oktatás

34.

Fazekas Istvánné

gyógypedagógiai asszisztens

35.

Mándi Erzsébet

gyógypedagógiai asszisztens

36.

Horváthné Raffai Judit

gyógypedagógiai asszisztens

37.

Péntek Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

Ügyviteli dolgozók

1.

Orosné Szőke Ágnes

ügyviteli dolgozó

2.

Kincsné Turi Klára

ügyviteli dolgozó

3.

Tóth Judit Csilla

ügyviteli dolgozó

Műszaki dolgozók

1.

Szász Imre

műszaki dolgozó

2.

Baranya Károly

műszaki dolgozó

3.

Farkas Sándor

műszaki dolgozó

4.

Papp Zoltán

műszaki dolgozó

5.

Márta Gyula

műszaki dolgozó

6. 

Lukács László

műszaki dolgozó

Kisegítő dolgozók

1.

Beke Bernadett Ilona

kisegítő dolgozó/takarító

2.

Gál Anikó

kisegítő dolgozó/takarító

3.

Szilágyiné Boriz Ilona

kisegítő dolgozó/takarító

4.

Tóth Károlyné

kisegítő dolgozó/takarító

5.

Tóthné Nagy Zsuzsanna

kisegítő dolgozó/takarító

6. 

Nagy János Kristóf

kisegítő dolgozó/portás

7.

Pardi József

kisegítő dolgozó/portás

Karcagi tagintézmény

Pedagógusok

1.

Ökrösné Sajtos Anett Erika

tagintézmény-vezető,

gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus, tanító

2.

Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna

szakiskolai intézményegység-vezető, mesterpedagógus, pedagógusminősítési szakértő, tanfelügyeleti szakértő,közoktatási vezető, okleveles gyógypedagógus, óvónő

3.

Géricz Erzsébe

gyógypedagógus, munkaközösség-vezető, szakvizsgázott pedagógus

4.

Szekeres József

gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus

5.

Antal Lászlóné

kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus

6

Baloghné Matus Adrienn

gyógypedagógus, tanító

7.

Bércziné Szendrei Beáta

szakoktató, agrármérnök, mérnök tanár

8.

Boruzs Lajosné

gyógypedagógus munkakör, óvónő

9.

Csokai Csaba

testnevelő, testnevelő, gyógytestnevelő tanár

10.

Dávid-Kiss Borbála Katalin

szakoktató, kosárfonó és fonottbútor-készítő

11.

Ferenczi Elemér

gyógypedagógus, tanító

12.

Jánosi Edit

gyógypedagógus, munkaközösség-vezető, közoktatás vezető, tanfelügyeleti szakértő, pedagógus minősítő szakértő, mesterpedagógus, okleveles gyógypedagógus

13.

Kálmán Éva

kollégiumi nevelőtanár, biológia – kémia szakos tanár

14.

Kis Ernő

szakoktató, agrármérnök-tanár, növénytermesztő üzemmérnök

15.

Kun László Attila

gyógypedagógus munkakör, földrajz-testnevelés szakos tanár gyógytestnevelő

16. Magyar Melinda

gyógypedagógus hallgató

17.

Nagyné Balogh Orsolya

gyógypedagógus,

szakvizsgázott pedagógus, szociélpedagógus

18.

Ökrös Krisztina

szakoktató, népi-szövő-hímző

19.

Papp Attila Pálné

gyógypedagógus, szociálpedagógus

20.

Posztós Károly Norbert

szakoktató, technika szakos tanár, tanító, közoktatási vezető, tanfelügyeleti szakértő, pedagógus minősítő szakértő, mesterpedagógus

21.

Szabó Csabáné

szakoktató, óvónő, cukrász

22.

Szendrei Orsolya

gyógypedagógus

gyógypedagógus-logopédia-szomatopedagógia szakirány

23.

Vincze Dóra

gyógypedagógus, Szomatopedagógus

24. Doma Mária gyógypedagógus hallgató, informatikus-könyvtáros

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők

1.

Kovács Ádám

kollégiumi titkár

2.

Andrásiné Kovács Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

3.

Bodnár Erika

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő,  gyógypedagógiai asszisztens

4.

Ferencziné Petkes Éva

gyógypedagógiai asszisztens

5.

Ökrös Barbara

gyógypedagógiai asszisztens

6

Rövid Tamásné /...

gyógypedagógiai asszisztens

7.

Rapi-Ungvári Ágnes

gyógypedagógiai asszisztens

8.

ÜRES

 

Ügyviteli dolgozók

1.

Simon Tiborné

ügyviteli dolgozó

Műszaki dolgozók

1.

Csordás Zoltán

műszaki dolgozó

2.

Györfi Imre

műszaki dolgozó

3.

Ferenczi Imre

műszaki dolgozó

Kisegítő dolgozók

1.

Györfi Istvánné

kisegítő dolgozó/takarító

2.

Kocsis Katalin

kisegítő dolgozó/takarító

3.

Laki Zsoltné

kisegítő dolgozó/takarító