Iskolánkról

„Ha összejövünk, az a kezdet.
Ha együtt maradunk, az már haladás.
Ha együtt dolgozunk, az a siker!”

(Henry Ford)

Tisztelt Szülők, kedves Érdeklődők!

Óvodánkba, iskolánkba sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését várjuk.

A 2011. évi CXC. törvény szerint, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Intézményünkben tanulásban, értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekek nevelését-oktatását látjuk el.

Az óvodai nevelés során biztosítjuk a nyugodt, derűs, biztonságos, ingergazdag légkört. A szabályosan ismétlődő események rendszeressége megnyugtatóan hat a sérült kisgyermekre. A fejlesztésben nagy szerepe van az utánzásnak és a gyakori, játékos ismétlésnek.

A tanulásban akadályozott tanulók játékosan, tevékenységközpontúan a Meixner-módszer segítségével sajátítják el az olvasást-írást, majd az új tanulásszervezési eljárások, (kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú pedagógiák, projektmódszer) segítségével tesszük számukra tartóssá és érdekessé a megszerzett ismereteket.

Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a tanulásszervezés eljárásainak, módszereinek, eszközeinek megválasztását, minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk meg.

A 2011/12-es tanévtől speciális autista csoportot is működtetünk, ahol ép intellektusú illetve tanulásban és értelmileg akadályozott autizmussal élő gyermekek jelentkezést várjuk. Az autista csoportban az élet napi rutinok kialakítása mellett folyik. A babzsákos foglalkozással, egyéni, és csoportos tanulás következetes ismétlésével bejósolhatóvá teszik autista szakembereink a gyermekek számára a teret.

Rendkívül fontos speciális pedagógiai cél a gyermek képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása. A másik fő célterület a kommunikáció fejlesztése, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az információcsere eszköze.

A tanulásszervezésnél az önállóság és az átláthatóság szempontjait figyelembe véve, polcokat, kódos dobozokat használnak. A dobozokba minden tanuló a saját képességeihez illő feladatokat kap.

Felvételi eljárásrend:

  • intézményünkbe csak érvényes szakértői véleménnyel jelentkezhetnek a gyermekek, tanulók

  • a szülő bármikor kérheti gyermeke vizsgálatát a Szakértői Bizottságtól

  • a mi esetünkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének Szakértői Bizottsága végzi a gyermekek komplex vizsgálatát.

  • ha a Szakértői Bizottság szakértői úgy látják a gyermek fejlődése különnevelés keretében biztosítható legeredményesebben, felajánlja a szülőnek a lakóhelyéhez legközelebbi gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményt

  • ha ez a választás a mi intézményünkre esett, a szakértők felveszik a kapcsolatot intézményünk vezetőjével vagy vezető helyettesével, hogy amennyiben fogadni tudjuk a gyermekeket, küldjük el a befogadó nyilatkozatot

  • a befogadó nyilatkozat megérkezése után a Szakértői Bizottság kijelöli a tanuló számára a Kádas György Iskola megfelelő tagozatát /tanulásban vagy értelmileg akadályozott tagozat illetve speciális autista csoport, általános iskolát végzett tanuló részére, készségfejlesztő speciális iskolai tagozat/

  • ezután a szülő a gyermekével megkeresi az intézményt és a szükséges személyi iratokkal, /anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, OM azonosító kártya, a legutolsó érvényes szakértői vélemény/, hogy a gyermekét beírassa az óvodába, iskolába

Szeretettel várjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezését óvodánkba, iskolánkba!

                                                                                                                   Tatár Jánosné
                                                                                                            intézményvezető

 

Kisújszállási székhelyintézmény

Nevelőtestület

1.

Tatár Jánosné

intézményvezető

mesterpedagógus,
pedagógusminősítési szakértő,
tanfelügyeleti szakértő,
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus

2.

Pirók Marianna

pedagógiai intézményvezető-helyettes

közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus (tanulásban, értelmileg akadályozott pedagógia szakirány), tanító

3.

Lajtos Ákos

operatív intézményvezető-helyettes

gyógypedagógus (tanulásban és értelmileg akadályozott szakirány), magyar nyelv és irodalom szakos tanár

4.

Kozma Zsuzsanna

intézményegység-vezető /kollégium/

tanító, szakvizsgázott tanítói gyógytestnevelő

5.

Papp Anikó

intézményegység-vezető /utazó gyógypedagógusi hálózat/

utazó gyógypedagógusimunkaközösség-vezető,

szociálpedagógus, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), okleveles rehabilitációs szakember

6.

Szőke Andrea

munkaközösség-vezető,
gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak pedagógia, szakirány), szomatopedagógus hallgató

7.

Barta Erzsébet

kollégiumi munkaközösség-vezető,
pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány, tehetségfejlesztő pedagógus

8.

Barta Mária

autista munkaközösség-vezető,
gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány, óvodapedagógus)

9

Alajtnerné Kőnig Henriett

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány)

10.

Ariné Szarka Szilvia

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány) pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány

11.

Bárdi Beatrix

szakoktató, irodavezető, gyógypedagógus hallgató

12.

Bíró Lászlóné

kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus

13.

Cs. Nagyné Szilágyi Anikó

gyógytornász, gyógypedagógus hallgató (szomatopedagógia szakirány)

14.

Dömök-Széll Márta

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), tanító

15.

Ferencz Annamária

gyógypedagógus (tanulásban, értelmileg akadályozott szakirány), tanítói gyógytestnevelő, tanító

16.

Igriczi Edit

biológia, kémia szakos tanár, gyógypedagógus hallgató (tanulásban akadályozottak szakirány)

17.

Jakab Sándor

testnevelő,  gyógypedagógus

18.

Kis Ildikó

óvodapedagógus, gyógypedagógus hallgató

19.

Kis Zsuzsanna Erzsébet

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány)

20.

Kovács Krisztina

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozottak szakirány), szociálpedagógus

21.

Kovács Krisztina II.

csecsemő- és kisgyermek nevelő, szociálpedagógus, gyógypedagógus-hallgató

22.

Dr. Kuiné Nagy Borbála

konduktor-tanító

23.

Nagy Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár
(szociálpedagógus, SNI tanulókkal való foglalkozások pedagógusa)

24.

Szabó Zsuzsa

gyógypedagógus
(gyógypedagógus, magyar szakos tanár)

25.

Petróczki Vivien

gyógypedagógus (értelmileg akadályozott és logopédia szakirány)

26.

Ráczné Ari Erika

mesterpedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus (értelmileg akadályozott, autizmus-spektrumzavar pedagógia szakirány),
óvodapedagógus

27.

Rázsó Judit

gyógypedagógus (logopédia szakirány), tanító

28.

Szerencsi Lili

gyógypedagógus hallgató

29.

Szőke Ágnes Andrea

testnevelő
(földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár)

30.

Tóth Viktória

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), tanító

31.

Békési Fanni

gyógypedagógus

(gyógypedagógus, történelem szakos tanár)

32.

Tőkésné Borók Anita

szakoktató
(keramikus)

33.

Török Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár
(pedagógia szakos nevelő)

34.

Törös Szilvia

óvodapedagógus, gyógypedagógus
(értelmileg és tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány), óvodapedagógus)

35.

Vajdáné Kovács Margit

Mesterpedagógus, tanfelügyeleti szakértő, pedagógusminősítési szakértő, inkluzív nevelés tanára, közoktatási vezető, gyógypedagógus - oligofrén-pszichopedagógiai szakirány

36.

Vargáné Bozóki Ilona

gyógypedagógus hallgató

37.

Vas Krisztina

kollégiumi nevelőtanár, tanító, óvónő

38.

Lipták-Vasas Luca

Tanító, gyógypedagógus hallgató (tanulásban akadályozottak szakirány)

39.

Vatai-Gazdik Ágnes
helyén

kollégiumi nevelőtanár,
(történelem szakos tanár)

40.

Vidics Zoltán Lászlóné

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozott szakirány), óvónő

41.

Vincze Erika

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), pedagógiai szakos nevelő-fejlesztő pedagógiai szakirány

42.

Zsódi Károlyné

gyógypedagógus
(tanulásban és értelmileg akadályozott szakirány)

Fejlesztő nevelés-oktatás

43.

Gyurkóné Kiss Anikó

gyógypedagógus, szomatopedagógus

44.

Némethné Szopkó Mária

konduktor

45.

Oláh Katalin

gyógypedagógus (oligofrén pedagógiai szakirány)

46.

Nagy Krisztina

szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgató

Utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózat

47.

Fürjesné Barta Ágnes

gyógypedagógus, logopédus

48.

Fábiánné Jámbor Éva

gyógypedagógus

49.

Markótné Molnár Borbála

gyógypedagógus, pszichopedagógus

50.

Magyar Ildikó Zsuzsánna

gyógypedagógus, szomatopedagógus

51.

Markót Imre

gyógypedagógus, logopédus

Megbízási szerződéssel alkalmazott óraadó pedagógusok

1.

Csillag Tiborné

gyógypedagógus

2.

Kovács Istvánné

gyógypedagógus

3.

Lipcseiné Koncz Katalin

gyógypedagógus

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők

1.

Horváthné Lasits Tünde

intézményvezető iskolatitkára

2.

Németh Gréta

iskolatitkár

3.

Kittlinger Ádám

rendszergazda
/programtervező informatikus/

4.

Monoki Sándorné

kollégiumi ápolónő

5.

Csatári Franciska

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

6.

Fülöp Emília

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

7.

Kőszeginé Abonyi Helga

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

8.

Nagyné Földesi Emília

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

9.

Szilágyi Mihály Károlyné

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

10.

Banainé Ritter Ilona/ Tóth Dóra helyén

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

11.

Ráczné Jónás Magdolna /Végh Ildikó helyén

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

12.

Ari Anikó

gyógypedagógiai asszisztens

13.

Bernáth Krisztina

gyógypedagógiai asszisztens

14.

Csordás Éva Judit

gyógypedagógiai asszisztens

15.

Herczeg János Istvánné

gyógypedagógiai asszisztens

16.

Kocsmárné Verbánácz Lídia/ Horváth Gabriella helyén

gyógypedagógiai asszisztens

17.

Szabó Edit

gyógypedagógiai asszisztens

18.

Szabó Erika

gyógypedagógiai asszisztens

19.

Kotálikné Szabó Hajnalka

gyógypedagógiai asszisztens

20.

Mészárosné Szabó Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

21.

Ráczné Monoki Andrea

gyógypedagógiai asszisztens

22.

Dobos Róbert/ Hőgye-Soós Titanilla helyén

gyógypedagógiai asszisztens

23.

Süveges Marianna/Szél Anita Krisztina helyén

gyógypedagógiai asszisztens

24.

Németh Gáborné

gyógypedagógiai asszisztens

25.

Szatmári Anita/Tóth Ilona helyén

gyógypedagógiai asszisztens

26.

Sárkány Julianna

gyógypedagógiai asszisztens

27.

Balázsné Kiss Ilona

gyógypedagógiai asszisztens

28.

Szoboszlai Erika

gyógypedagógiai asszisztens

29.

Feketéné Szonda Erika

gyógypedagógiai asszisztens

30.

Németh Beáta

gyógypedagógiai asszisztens

Fejlesztő nevelés-oktatás

31.

Fazekas Istvánné

gyógypedagógiai asszisztens

32.

Mándi Erzsébet

gyógypedagógiai asszisztens

33.

Banai Bernadett/Horváthné Raffai Judit helyén

gyógypedagógiai asszisztens

34.

Péntek Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

Ügyviteli dolgozók

1.

Orosné Szőke Ágnes

ügyviteli dolgozó

2.

Kincsné Turi Klára

ügyviteli dolgozó

3.

Tóth Judit Csilla

ügyviteli dolgozó

Műszaki dolgozók

1.

Szász Imre

műszaki dolgozó

2.

Baranya Károly

műszaki dolgozó

3.

Farkas Sándor

műszaki dolgozó

4.

Papp Zoltán

műszaki dolgozó

5.

Márta Gyula

műszaki dolgozó

6. 

Lukács László

műszaki dolgozó

Kisegítő dolgozók

1.

Beke Ilona Bernadett

kisegítő dolgozó/takarító

2.

Gál Anikó

kisegítő dolgozó/takarító

3.

Mészáros Anna

kisegítő dolgozó/takarító

4.

Tóth Károlyné

kisegítő dolgozó/takarító

5.

Tóthné Nagy Zsuzsanna

kisegítő dolgozó/takarító

6. 

Nagy János Kristóf

kisegítő dolgozó/portás

7.

Pardi József

kisegítő dolgozó/portás

Karcagi tagintézmény

Pedagógusok

1.

Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna

tagintézmény-vezető,

mesterpedagógus,

pedagógusminősítési szakértő,

tanfelügyeleti szakértő,

közoktatási vezető, okleveles gyógypedagógus, óvónő

2.

Géricz Erzsébet

szakiskolai intézményegység-vezető,

gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus

3.

Ökrösné Sajtos Anett Erika

gyógypedagógus, munkaközösség-vezető, szakvizsgázott pedagógus, tanító

4.

Szekeres József

gyógypedagógus, munkaközösség-vezető, szakvizsgázott pedagógus

5.

Antal Lászlóné

kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus

6

Baloghné Matus Adrienn

gyógypedagógus, tanító

7.

Bércziné Szendrei Beáta

szakoktató, agrármérnök, mérnök tanár

8.

Boruzs Lajosné

gyógypedagógus munkakör,

óvónő

9.

Csokai Csaba

testnevelő

testnevelő, gyógytestnevelő tanár

10.

Dávid-Kiss Borbála Katalin

szakoktató, kosárfonó és fonottbútor-készítő

11.

Ferenczi Elemér

gyógypedagógus

tanító

12.

Jánosi Edit

gyógypedagógus

közoktatás vezető

tanfelügyeleti szakértő

pedagógus minősítő szakértő

mesterpedagógus

okleveles gyógypedagógus

13.

Kálmán Éva

kollégiumi nevelőtanár, biológia – kémia szakos tanár

14.

Kis Ernő

szakoktató, agrármérnök-tanár

növénytermesztő üzemmérnök

15.

Kun László Attila

gyógypedagógus munkakör, földrajz-testnevelés szakos tanár gyógytestnevelő

16.

Nagy Erzsébet

szakoktató, szociálpedagógus

17.

Nagyné Balogh Orsolya

gyógypedagógus,

szakvizsgázott pedagógus, szociélpedagógus

18.

Oros Anikó Mária

gyógypedagógus

szakvizsgázott pedagógus

19.

Ökrös Krisztina

szakoktató, népi-szövő-hímző

20.

Papp Attila Pálné

gyógypedagógus

szociálpedagógus

21.

Posztós Károly Norbert

szakoktató

technika szakos tanár, tanító

közoktatási vezető

tanfelügyeleti szakértő,

pedagógus minősítő szakértő

mesterpedagógus

22.

Szabó Csabáné

szakoktató, óvónő, cukrász

23.

Szendrei Orsolya

gyógypedagógus

gyógypedagógus-logopédia-szomatopedagógia szakirány

24.

Vincze Dóra

gyógypedagógus, Szomatopedagógus

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők

1.

Kovács Ádám

kollégiumi titkár

2.

Andrásiné Kovács Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

3.

Bodnár Erika

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő,  gyógypedagógiai asszisztens

4.

Ferencziné Petkes Éva

gyógypedagógiai asszisztens

5.

Ökrös Barbara

gyógypedagógiai asszisztens

6

Rövid Tamásné/ Magyar Melinda

gyógypedagógiai asszisztens

7.

Rapi-Ungvári Ágnes

gyógypedagógiai asszisztens

8.

Szatmári Zoltánné

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens

Ügyviteli dolgozók

1.

Simon Tiborné

ügyviteli dolgozó

Műszaki dolgozók

1.

Csordás Zoltán

műszaki dolgozó

2.

Györfi Imre

műszaki dolgozó

3.

Ferenczi Imre

műszaki dolgozó

Kisegítő dolgozók

1.

Györfi Istvánné

kisegítő dolgozó/takarító

2.

Kocsis Katalin

kisegítő dolgozó/takarító

3.

Laki Zsoltné

kisegítő dolgozó/takarító

4.

Kun Mária

kisegítő dolgozó/takarító-közfoglalkoztatott