Iskolánkról

„Ha összejövünk, az a kezdet.
Ha együtt maradunk, az már haladás.
Ha együtt dolgozunk, az a siker!”

(Henry Ford)

Tisztelt Szülők, kedves Érdeklődők!

Óvodánkba, iskolánkba sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését várjuk.

A 2011. évi CXC. törvény szerint, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Intézményünkben tanulásban, értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekek nevelését-oktatását látjuk el.

Az óvodai nevelés során biztosítjuk a nyugodt, derűs, biztonságos, ingergazdag légkört. A szabályosan ismétlődő események rendszeressége megnyugtatóan hat a sérült kisgyermekre. A fejlesztésben nagy szerepe van az utánzásnak és a gyakori, játékos ismétlésnek.

A tanulásban akadályozott tanulók játékosan, tevékenységközpontúan a Meixner-módszer segítségével sajátítják el az olvasást-írást, majd az új tanulásszervezési eljárások, (kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú pedagógiák, projektmódszer) segítségével tesszük számukra tartóssá és érdekessé a megszerzett ismereteket.

Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a tanulásszervezés eljárásainak, módszereinek, eszközeinek megválasztását, minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk meg.

A 2011/12-es tanévtől speciális autista csoportot is működtetünk, ahol ép intellektusú illetve tanulásban és értelmileg akadályozott autizmussal élő gyermekek jelentkezést várjuk. Az autista csoportban az élet napi rutinok kialakítása mellett folyik. A babzsákos foglalkozással, egyéni, és csoportos tanulás következetes ismétlésével bejósolhatóvá teszik autista szakembereink a gyermekek számára a teret.

Rendkívül fontos speciális pedagógiai cél a gyermek képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása. A másik fő célterület a kommunikáció fejlesztése, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az információcsere eszköze.

A tanulásszervezésnél az önállóság és az átláthatóság szempontjait figyelembe véve, polcokat, kódos dobozokat használnak. A dobozokba minden tanuló a saját képességeihez illő feladatokat kap.

Felvételi eljárásrend:

  • intézményünkbe csak érvényes szakértői véleménnyel jelentkezhetnek a gyermekek, tanulók

  • a szülő bármikor kérheti gyermeke vizsgálatát a Szakértői Bizottságtól

  • a mi esetünkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének Szakértői Bizottsága végzi a gyermekek komplex vizsgálatát.

  • ha a Szakértői Bizottság szakértői úgy látják a gyermek fejlődése különnevelés keretében biztosítható legeredményesebben, felajánlja a szülőnek a lakóhelyéhez legközelebbi gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményt

  • ha ez a választás a mi intézményünkre esett, a szakértők felveszik a kapcsolatot intézményünk vezetőjével vagy vezető helyettesével, hogy amennyiben fogadni tudjuk a gyermekeket, küldjük el a befogadó nyilatkozatot

  • a befogadó nyilatkozat megérkezése után a Szakértői Bizottság kijelöli a tanuló számára a Kádas György Iskola megfelelő tagozatát /tanulásban vagy értelmileg akadályozott tagozat illetve speciális autista csoport, általános iskolát végzett tanuló részére, készségfejlesztő speciális iskolai tagozat/

  • ezután a szülő a gyermekével megkeresi az intézményt és a szükséges személyi iratokkal, /anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, OM azonosító kártya, a legutolsó érvényes szakértői vélemény/, hogy a gyermekét beírassa az óvodába, iskolába

Szeretettel várjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezését óvodánkba, iskolánkba!

                                                                                                                            Tatár Jánosné
                                                                                                            intézményvezető

 
Nevelőtestület

1.

Tatár Jánosné

intézményvezető

Mesterpedagógus,
pedagógusminősítési szakértő,
tanfelügyeleti szakértő,
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus

2.

Ráczné Ari Erika

intézményvezető-helyettes

Mesterpedagógus,

közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, /értelmileg akadályozott, autizmus-spektrumzavar pedagógia szakirány/,
óvodapedagógus

3.

Kozma Zsuzsanna

intézményegység-vezető /kollégium/

tanító, szakvizsgázott tanítói gyógytestnevelő

4.

Pirók Marianna

intézményegység-vezető /utazó gyógypedagógusi hálózat, fejlesztő nevelés-oktatás/

utazó gyógypedagógusi munkaközösség-vezető,

közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, /tanulásban, értelmileg akadályozott pedagógia szakirány/, tanító

5.

Szőke Andrea

munkaközösség-vezető, gyógypedagógus
(értelmileg akadályozottak pedagógia, szakirány), szomatopedagógus hallgató

6.

Barta Erzsébet

kollégiumi munkaközösség-vezető,
pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány,

tehetségfejlesztő pedagógus

7.

Barta Mária

autista munkaközösség-vezető, gyógypedagógus, tanulásban akadályozott szakirány, óvodapedagógus)

8.

Ariné Szarka Szilvia

Gyógypedagógus, (tanulásban akadályozott szakirány) pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány

9.

Vatai-Gazdik Ágnes
helyén/Békési Fanni történelem-biológia szakos tanár, gyógypedagógus hallgató

történelem szakos tanár kollégiumi nevelőtanár

10.

Dr. Kuiné Nagy Borbála

konduktor-tanító

11.

Szőke Ágnes Andrea

testnevelő
(földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár)

12.

Jakab Sándor

testnevelő, gyógypedagógus-hallgató

13.

Vincze Erika

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), fejlesztő pedagógus

14.

Petróczki Vivien

gyógypedagógus, logopédus (értelmileg akadályozott és logopédus szakirány)

15.

Kovács Krisztina

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozottak szakirány), szociálpedagógus

16.

Lajtos Ákos

gyógypedagógus, (tanulásban és értelmileg akadályozott szakirány), magyar nyelv és irodalom szakos tanár

17.

Murányiné Szabó Anna/helyén Vizi Jánosné tanító

gyógypedagógus, tanulásban és értelmileg akadályozottak szakirány

18.

Nagy Erzsébet

szociálpedagógus, SNI tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

19.

Pappné Oros Éva

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány), óvodapedagógus

20.

Rázsó Judit

Logopédus, fejlesztő pedagógus, tanító,

21.

Fehérvári Ildikó Anna

szakoktató

22.

Alajtnerné Kőnig Henriett

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány)

23.

Törös Szilvia

gyógypedagógus (értelmileg és tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány), fejlesztő pedagógus

24.

Vajdáné Kovács Margit

Mesterpedagógus, tanfelügyeleti szakértő, pedagógusminősítési szakértő, inkluzív nevelés tanára, közoktatási vezető, gyógypedagógus - oligofrén-pszichopedagógiai szakirány

25.

Vidics Zoltán Lászlóné

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozott szakirány), óvónő

26.

Zsódi Károlyné

gyógypedagógus
(tanulásban, értelmileg akadályozott szakirány)

27.

Bíró Lászlóné

kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus

28.

Vas Krisztina

kollégiumi nevelőtanár, tanító

29.

Tóth Viktória

gyógypedagógus hallgató (tanulásban akadályozottak szakirány) tanító

30.

Cs. Nagyné Szilágyi Anikó

gyógytornász, szomatopedagógus-hallgató

31.

Dömök-Széll Márta

tanító, magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakterület, gyógypedagógus  hallgató (tanulásban akadályozottak szakirány)

32.

Igriczi Edit

biológia, kémia szakos tanár, gyógypedagógus-hallgató (tanulásban akadályozottak szakirány)

33.

Török Erzsébet

pedagógia szakos nevelő, kollégiumi nevelőtanár

34.

Kis Ildikó

óvodapedagógus, gyógypedagógus hallgató

35.

Kis Zsuzsanna Erzsébet

gyógypedagógus hallgató

36.

Kovács Krisztina II.

csecsemő- és kisgyermek nevelő, szociálpedagógus hallgató

37.

Papp Anikó

szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgató, (tanulásban akadályozottak szakirány), okleveles rehabilitációs szakember

38.

Tóth-Szabó Zsuzsa

magyar szakos tanár, gyógypedagógus-hallgató, (tanulásban akadályozottak szakirány)

39.

Ferencz Annamária

gyógypedagógus (tanulásban, értelmileg akadályozott szakirány), tanítói gyógytestnevelő, tanító

40.

Vasas Luca

Tanító, gyógypedagógus-hallgató (tanulásban akadályozottak szakirány)

41.

Vargáné Bozóki Ilona

gyógypedagógus-hallgató

Fejlesztő nevelés-oktatás

42.

Gyurkóné Kiss Anikó

gyógypedagógus, szomatopedagógus

43.

Némethné Szopkó Mária

konduktor

44.

Oláh Katalin

gyógypedagógus, (oligofrén pedagógiai szakirány)

45.

Nagy Krisztina

szociálpedagógus, gyógypedagógus jelölt

Utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózat

46.

Fürjesné Barta Ágnes

gyógypedagógus, logopédus

47.

Fábiánné Jámbor Éva

gyógypedagógus

48.

Markótné Molnár Borbála

gyógypedagógus

49.

Magyar Ildikó Zsuzsánna

gyógypedagógus, szomatopedagógus

50.

Markót Imre

gyógypedagógus, logopédus

Megbízási szerződéssel alkalmazott óraadó pedagógusok

1.

Csillag Tiborné

gyógypedagógus

2.

Kovács Istvánné

gyógypedagógus

3.

Lipcseiné Koncz Katalin

gyógypedagógus

4.

Sóczóné Kása Gyöngyi

gyógypedagógus

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők

1.

Horváthné Lasits Tünde

iskolatitkár

2.

Kittlinger Ádám

rendszergazda
/programtervező informatikus/

3.

Monoki Sándorné

kollégiumi ápolónő

4.

Csatári Franciska

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

5.

Fülöp Emília

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

6.

Kőszeginé Abonyi Helga

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

7.

Nagyné Földesi Emília

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

8.

Szabó Edit

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

9.

Szilágyi Mihály Károlyné

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

10.

Banainé Ritter Ilona/ Tóth Dóra helyén

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

11.

Végh Ildikó/Ráczné Jónás Magdolna

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

12.

Ari Anikó

gyógypedagógiai asszisztens

13.

Bernáth Krisztina

gyógypedagógiai asszisztens

14.

Csordás Éva Judit

gyógypedagógiai asszisztens

15.

Herczeg János Istvánné

gyógypedagógiai asszisztens

16.

Tatár Beatrix/ Horváth Gabriella helyén

gyógypedagógiai asszisztens

17.

Szabó Erika

gyógypedagógiai asszisztens

18.

Kotálikné Szabó Hajnalka

gyógypedagógiai asszisztens

19.

Mészárosné Szabó Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

20.

Ráczné Monoki Andrea

gyógypedagógiai asszisztens

21.

Dobos Róbert/ Hőgye-Soós Titanilla helyén

gyógypedagógiai asszisztens

22.

Süveges Marianna/Szél Anita Krisztina helyén

gyógypedagógiai asszisztens

23.

Németh Gáborné

gyógypedagógiai asszisztens

24.

Tóth Ilona

gyógypedagógiai asszisztens

25.

Sárkány Julianna

gyógypedagógiai asszisztens

26.

Balázsné Kiss Ilona/ Bárdi Beatrix helyén

gyógypedagógiai asszisztens

27.

Szoboszlai Erika

gyógypedagógiai asszisztens

28.

Németh Gréta

iskolatitkár

Fejlesztő nevelés-oktatás

27.

Fazekas Istvánné

gyógypedagógiai asszisztens

28.

Mándi Erzsébet

gyógypedagógiai asszisztens

29.

Banai Bernadett/Horváthné Raffai Judit helyén

gyógypedagógiai asszisztens

30.

Péntek Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

Ügyviteli dolgozók

1.

Orosné Szőke Ágnes

ügyviteli dolgozó

2.

Kincsné Turi Klára

ügyviteli dolgozó

3.

Tóth Judit Csilla

ügyviteli dolgozó

Műszaki dolgozók

1.

Szász Imre

műszaki dolgozó

2.

Baranya Károly

műszaki dolgozó

3.

Farkas Sándor

műszaki dolgozó

4.

Papp Zoltán

műszaki dolgozó

5.

Márta Gyula

műszaki dolgozó

6. 

Lukács László

műszaki dolgozó

7.

Nagy János Kristóf

portás

8.

Pardi József

portás

Kisegítő dolgozók

1.

Beke Ilona Bernadett

kisegítő dolgozó

2.

Gál Anikó

kisegítő dolgozó

3.

Mészáros Anna

kisegítő dolgozó

4.

Tóth Károlyné

kisegítő dolgozó

5.

Tóthné Nagy Zsuzsanna

kisegítő dolgozó

6.

Feke Ibolya

közfoglalkoztatott kisegítő dolgozó