Komplex, minőségi szolgáltatási bázis kialakítása a korai intervenció és az együttnevelés támogatása érdekében

„Nyomok a papíron” - terápiák, speciális eszközök

„Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap,
melyen minden arra járó nyomot hagy.”

(kínai közmondás)

Intézményünk alapelvei:

A sajátos nevelési igényű gyermekek, családjaik, a többségi intézmények segítése, támogatása.

A veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, a hátrányos megkülönböztetés megakadályozása, teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás elősegítése.

A fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadása, esélyegyenlőség; kommunikációs, technológiai hozzáférhetőség támogatása.

A fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékossággal élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása.

TÁMOP-3.1.6-11/4-2011-0014számú „Komplex, minőségi szolgáltatási bázis kialakítása a korai intervenció és az együttnevelés támogatása érdekében” című pályázatunkban az EGYMI szakszolgáltatási rendszeréhez és az együttműködő partnerek igényeihez igazodó speciális eszközpark beszerzését, az eszközök használatát támogató képzéseket, szolgáltatásokat terveztünk.

A projekt hosszú távú célja:

A többségi intézmények számára nyújtott minőségi szolgáltatásainkkal járuljunk hozzá a szemléletformálás további javulásához, a befogadó környezet és az együttnevelést biztosító közoktatási rendszer megteremtéséhez. A szakszerű, lehető legkorábban elkezdett, segítő szolgáltatások biztosításával járuljunk hozzá az SNI gyermekek, tanulók sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodásához szükséges, egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló kompetenciák fejlesztéséhez.

A projekt közvetlen célja:

Érjünk el minőségi javulást az SNI gyermekeket, tanulókat együttnevelő intézmények számára nyújtott szolgáltatásainkban Járuljunk hozzá a támogató szolgáltatási-, kölcsönzési rendszer kialakításával, a speciális eszközpark bővítésével, az SNI gyermekek egyenlő esélyű hozzáféréséhez.

Biztosítsuk a speciális eszközpark, kölcsönzési szolgáltatások, célirányos képzések, felkészítések létrehozásával a befogadó közoktatási rendszer további elterjesztését és fejlesztését.

Kölcsönző rendszerünksegítségével az eddigi együttműködő partnereinken kívül még több inkluzív nevelést megvalósító intézmény munkáját segíthetjük, ezáltal biztosítva a minőségi ellátórendszer kiépítését megyénkben. A speciális eszközök használatára kiképezzük szakembereinket. Az újabb kompetenciák megszerzésével minőségi, szakszerű szolgáltatást tudunk nyújtani az együttműködő intézmények pedagógusinak, az érintett szülőknek a részükre szervezett felkészítések során.

Kölcsönözhető speciális eszközeinklátás, hallás, értelmi, beszéd, mozgás fogyatékosság, autizmus spektrumzavar, súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók számára nyújtanak segítséget.

A speciális eszközök használatának támogatása érdekében nyolc új szolgáltatást valósítottunk meg. A rászoruló családok számára helyszíni tanácsadást nyújtottunk. A kikölcsönözhető eszközök használatának segítése érdekében eszközhasználati felkészítéseket, betanítást tartottunk, DVD felvételeket, eszközhasználati füzetet készítettünk. Kidolgoztunk a rizikóbabák családsegítő programját azoknak a családoknak a részére, akiknél a szülést megelőzően, szülésközben, illetve után bármilyen probléma felmerül. Mozgásfejlesztő foglalkozásokra készültünk fel, mely megelőzheti a rizikó babák esetleges későbbi tanulási nehézségeit. Relaxáló, terápiás snoezelen szobát alakítottunk ki, melyet nyitvatartási idejében szakszerű segítség mellett lehet használni. Hallókészülékes, hallássérült emberek számára kölcsönözhető mobil indukciós hurkokat vásároltunk. Az eszköz segítségével a háttérzajok zavaró hatása megszüntethető, az érintett ember minőségi hallási élményben részesül. A projekt során kidolgozott, megvalósított szolgáltatásainkról, eszközkölcsönzőnkről látássérültek számára akadálymentesített intézményi honlapunkon kaphatnak információkat a kedves érdeklődők.

Kommunikációt támogató, segítő nagy értékű eszközparkunk használatához képzésen, felkészítésen vettek részt munkatársaink. Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) - megmutathatóvá teszi a kimondhatatlant. Célja a kommunikációs kompetencia megteremtése, kapcsolatteremtés, társalgás, információkérés, nyújtás, szociális aktusok, én-közlés. A megvásárolt kommunikátorok (beszélő gépek) használatához beszereztük a Boardmaker szoftvert, melynek segítségével képes táblákat lehet szerkeszteni.

Speciális IKT eszközök állnak rendelkezésre. Speciális számítógépes egerek, billentyűzetek segítik az informatika használatát.

Hely- és helyzetváltoztatást segítő eszközöka mozgásukban akadályozott gyermekek számára nyújtanak segítséget. Utazó kocsik, speciális járókeretek, rollátorok lesznek elérhetőek a rászorulóak részére.

Speciális taneszközeinka Montessori pedagógiai taneszközök. Három kolléganő ismerhette meg Mária Montessori módszerét akkreditált képzés keretében. Lényege, hogy nem tanít, hanem a gyermekeket olyan környezetbe helyezi, olyan játékeszközökkel veszi körül, amelyeket kézbe véve és használva saját tapasztalataik alapján fedeznek fel dolgokat, fejlesztik képességeiket, jutnak új ismeretekhez. Bármikor és bármeddig játszhatnak akármelyik játékeszközzel. A pedagógus csupán figyelemmel kíséri tevékenységüket, fejlődésüket, és ha szükséges, segítséget nyújt. Szabadságra, önfejlődésre, önállóságra nevel, azáltal, hogy figyelembe veszi a gyermek adottságait, fejlettségi szintjét, tempóját, biztosítja a problémák önálló megoldását, a felfedezés örömét.

Autizmussal élő gyermekek speciális igényeinek megfelelő vizuális órák, kommunikációt segítő gépek, nyomógomb gyakorlását segítő eszközöket vásároltunk. Az autizmus természetének jobb megismerése, és a szakszerű segítségnyújtás érdekében képzésen vesz részt három pedagógus.

Kora gyermekkori intervencióttámogató eszközök csoportjában kirakó-, építő-, járműk-, egyensúlyozó-, labda-, hintakészletek váltak kikölcsönözhetővé.

Csecsemők, kisgyermekek fejlesztésére, családjaik támogatására készült fel 19 kollégánk, akik Portage modell, utazótanári képzésen, Tervezett szenzomotoros tréning képzésen, és kora gyermekkori intervenciós akkreditált képzéseken.

Projektünk segítségével bővíthettük speciális eszközkölcsönzőnket, pedagógusaink szaktudását, javíthatjuk szakszolgáltatásaink minőségét.

Nagy szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a megadott elérhetőségeken.

 

Igazgató: Tatár Jánosné
telefonszám: 06- 59- 520- 614
email cím: iskola.kisujszallas@karcagitk.hu


A projekthez kapcsolódó médiák és egyéb dokumentumok:

- Bemutatók:

- Zárókonferencia:
   - Zárókonferencia szakmai beszámoló (pdf)