Nyert a Klebelsberg Központ szakmai pályázatunk!

A Klebelsberg Központ pályázatot írt ki 2018 tavaszán jógyakorlatok közzétételére.

Úgy gondoltuk, felhalmozott gyógypedagógiai tapasztalatainkkal segíthetjük a többségi köznevelési intézményeket, s olyan projektötletet dolgoztunk ki, amely keretében ez a leghatékonyabban valósulhat majd meg.

Örömmel értesültünk a jó hírről, hogy a székhelyintézményünk 1,6 millió, a tagintézményünk 1,2 millió forintot nyert a projekt megvalósítására.

A székhelyintézmény kidolgozott jó gyakorlatának címe: Inklúzív Pedagógiai Műhely, szakmai tanácsadás együttnevelést végző intézmények számára.

A jó gyakorlat célja:

- Történjen meg az SNI tanulókkal foglalkozó pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők szemléletformálása, s legyen biztosítva a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlősége, a tanulók befogadása, sikeres együttnevelése

- Kapjanak szakmai támogatást az együttnevelő pedagógusok az EGYMI gyógypedagógusaitól

- Javuljon a többségi intézmények és a Kádas György EGYMI együttműködése, s ezáltal fejlődjön az intézmények közötti a hálózati tanulás

Feladata:

- módszertani és érzékenyítő programok szervezése

- esetmegbeszélés, szakmai tanácsadás mellett, SNI tankönyvek, taneszközök bemutatása, tanulást segítő, adaptált és kölcsönözhető fejlesztő eszközök megismertetése

A pályázat megvalósítási időszaka:

2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig.

2018. szeptember 25-én volt az első műhelyfoglalkozásunk, ahová a Karcagi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiből érkeztek együttnevelést segítő pedagógusok és utazó gyógypedagógusok.

A projekt keretében megvásárolt eszközök hamarosan kikölcsönözhetők lesznek partnereink számára.

 

                                                                                                          Tatár Jánosné

intézményvezető