A Meixner Ildikó által kidolgozott diszlexia prevenciós és reedukációs módszer ismertetése c. 120 órás képzés.

A képzés az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosítószámú "Te is közénk tartozol!" projekt keretében, 2020. január 24-én indult. Helyszíne: Budapest, Rákospalotai Meixner Általános iskola és AMI.

A képzés célja a diszlexia prevenciós és reedukációs módszer részletes elméleti hátterének és gyakorlati alkalmazásának megismerése, a diszlexiás gyermekek fejlesztése. Módszertani lépések, készségfejlesztési eljárások, speciális differenciált óraszervezési módszerek alkalmazása, terápiás terv összeállítása, óravázlat készítése.

Meixner Ildikó munkája során azt tapasztalta, hogy a beszédhibás és a beszédzavarban szenvedő gyermekek igen nehezen sajátítják el az olvasás-írás készségét. Kidolgozott egy módszert, a diszlexia prevenciós és reedukációs módszert, mely megelőzi a diszlexiás tünetek kialakulását, ill. kezeli azokat. Kidolgozta a „Játékház” ábécés könyvet, amely Magyarországon az egyik legnépszerűbb olvasókönyvvé vált évtizedeken keresztül. A megjelenése óta, gyermekek tízezrei tanultak meg a Meixner-módszertan segítségével olvasni-írni.

Intézményünkben a tanulásban akadályozott tanulóinknál halmozottan fordul elő a diszlexia veszélyeztető tényezők. Ezért ez a terápia a legalkalmasabb az olvasás - és írástanítás előkészítésére, az olvasási kedv felébresztésére, az olvasás tanítására.

A székhelyintézményben és a tagintézményben is ezzel a módszerrel történik a tanulásban akadályozott tanulóink olvasástanítása, mely játékos, érdekes, tevékenykedtető és színes feladatokon keresztül könnyen sikerélményhezjuttatja őket.

A képzésen heten veszünk részt, részben a székhelyintézményből, a tagintézményből és az utazó gyógypedagógusi hálózatból. Vannak, akik azért jelentkeztek, mert szerettek volna a Meixner-módszerbe betekintést nyerni, hogy az itt megtanult ismereteket, később a mindennapos munkájukban hasznosítani tudják.A többieket a módszertani ismeretek megszerzése motivált.

A képzés helyszíne könnyen megközelíthető volt, eleinte a MEIXNER Alapítványi iskola falainak kellemes környezetében. Az előadások elméleti témái érdekesek, egymásra épülnek, kaptunk új ismeretet, de inkább a már régebben tanultakat frissítettük fel.

Az egyes témakörök megértése érdekében témakör-záró tesztet is írtunk.

Március 21-e óta, a járvány miatt, az oktatás online formában zajlik tovább. Éppen amikor a gyakorlati részre tértünk át. A tanfolyam szervezői igyekeztek a lehető legjobban, zökkenőmentesen megoldani a hirtelen előállt nehézséget.A továbbképzés tematikája változatlan maradt,így továbbra is az előre kiadott ütemezés (órarend) időpontjában zajlanak. A tanfolyamról pozitív tapasztalataink vannak, mert rengeteg gyakorlati tudást nyújtanak.

Az utolsó képzési nap: 2020. május 23. A képzés végén záró dolgozatot kell leadnunk és szóbeli vizsgát kell tennünk (skype).

Úgy gondolom,  -és a kollégáim nevében is elmondhatom-, örülünk annak a lehetőségnek, hogy ezen a kurzuson részt vehetünk.

Vidics Zoltán Lászlóné
gyógypedagógus