Kollégium

 

Hitvallás: „Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán
lényeges az a szemnek láthatatlan”

 Antoine- de Saint Exupery

 

Tisztelettel köszöntöm a honlapra látogató érdeklődőket, szülőket, gyermekeket!

 

A kollégium második otthon, ezért mindent megteszünk azért, hogy jól érezzék magukat a kollégista gyermekeink. Célokat, feladatokat határoztunk meg annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók hasznosan tevékenykedjenek, s közben a képességeik, készségeik és a személyiségük is fejlődjön.

Programjainkkal színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni mindennapjaikat.

 

A kollégium bemutatása

A kollégium feladata

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai egységes gyógypedagógiai módszertani intézményünk mellett működő kollégiumunk feladata megteremteni a megfelelő feltételeket azon sajátos nevelési igényű gyermekek számára, akiknek lakhelyén nincs lehetőségük megkapni a nekik járó speciális fejlesztést.

A kollégium kiegészíti a családi és iskolai nevelést, szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. Megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a sikeres beilleszkedést a társadalomba. Fontos funkciója, hogy a tanulók számára biztosítja a tanuláshoz jutás esélyét, területi és szociális helyzetüktől függetlenül.

 

Intézményi környezet

A kisújszállási kollégium nem önálló intézményként működik, hanem az intézmény részeként, az épületnek egy külön szárnyában. Közösen használt helyiség az ebédlő, az udvar, de természetesen foglalkozások, rendezvények megtartására az iskolai aula is használható.

 

Tárgyi feltételek

A kollégium épületében 1 előtér, 4 háló (1 lány és 3 fiú), 1 társalgó, 1 klub szoba, 3 WC, 3 fürdőszoba, 1 elkülönítő szoba (mely rendelkezik külön mellékhelyiséggel és fürdőszobával), 1 nevelői szoba és 1 rendelő található.  A szobák mérete nagy, 8, 11, a legnagyobb 12 ágyas.

 

Személyi feltételek

Kollégiumunkban a nevelési feladatokat a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott végzettségű nevelőtanárok, gyermekfelügyelők végzik, akik egyéniségükkel, felkészültségükkel, segítik a gyermekek fejlődését.

Öt kollégiumi nevelőtanár látja el a tanulók nevelését, felkészítését, fejlesztését, és nyolc gyermekfelügyelő segít a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelők gondoskodnak a nappali és éjszakai ellátásról, gyermekfelügyeletről, a sérültebb tanulók gondozásáról is.

Egy fő egészségügyi szakember, ápolónő végzi a gyerekek napi egészségügyi ellátását, mely kollégiumunkban nagy felelősséggel járó feladat.

 

A kollégiumi nevelés célja

  • a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott, egészséges fejlődésének, a tanulásnak a segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása
  • a gyógypedagógia eszközrendszerével segíteni a tanulók fejlődését, elősegíteni a társadalomba való beilleszkedést
  • az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra nevelés, a kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, szokásrendszer kialakítása. Fontos, hogy váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt.
  • olyan környezetet, stabil érzelmi hátteret tudjunk biztosítani gyermekeinknek, ahová szívesen jönnek, ami a második otthont jelenti számukra.
  • szeretnénk elérni, hogy a kollégiumban lakó gyerekek a napirend, a szokások kialakításával minél inkább önállóak legyenek.
  • az ünnepségek megtartásával a tanulók érezzék, hogy vannak olyan napok, amelyek kiemelkednek a többi közül.
  • tudjon választani érdeklődési körének megfelelően a felkínált szakkörök közül
  • programjaink segítséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésében

 

Programok

Kollégistáinkat színes programok várják. Minden évben elkészítjük az Eseménynaptárunkat, mely tartalmazza az egész éves programunkat.

Hétfőn természetbúvár, sport-játék szakkör, kedden zenekör, szerdán az eseménynaptárban betervezett kollégiumi közös program, csütörtökön kézműves szakköri foglalkozáson vehetnek részt.

Új kollégista tanulóinkat Kádas apródokká avatjuk. A Dicsőségfalra kerül azoknak a tanulóknak a neve, akik egész hónapban betartották az együttélés szabályait. Tanév végén Méhecske díjat kapnak azok a tanulók, akik magatartásukkal, szorgalmukkal, segítőkészségükkel kiemelkednek a közösségből.

Évvégi kollégiumi beszámolók:

Kollégiumunk KRÓNIKÁJA képekben >> a galériában. <<